قیمت پایانی تغییر درصد
2,389 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,389 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,389 0.00 0.00
اولین قیمت 2,389
قیمت دیروز 2,389
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,508 2,270
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2240882
تعداد سهام 2.524 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
18 303,769 2,389 2,389 693 1
13 96,510 2,276 2,399 161,513 2
1 4,500 2,237 2,412 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65