قیمت پایانی تغییر درصد
15,382 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,382 0.00 0.00
اولین قیمت 15,700
قیمت دیروز 15,382
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,264 10,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -14428316
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 14,700 14,790 4,250 1
1 42,001 14,601 14,830 2,383 1
4 870 14,600 14,890 2,972 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65