قیمت پایانی تغییر درصد
2,101 2.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 2,137 38.00 1.81
قیمت پایانی 2,101 2.00 0.10
اولین قیمت 2,139
قیمت دیروز 2,099
بازه روز 2,139 2,070
قیمت مجاز 11,264 10,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1970738
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,600

معاملات

تعداد معاملات 629
حجم معاملات 4.04 میلیون
ارزش معاملات 8.485 میلیارد
ارزش بازار 733.249 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.04 میلیون 4.04 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 248 177
حقیقی 248 177
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 115,070 2,130 2,137 473 1
2 17,500 2,121 2,138 10,500 2
4 34,047 2,120 2,139 58,651 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65