قیمت پایانی تغییر درصد
10,456 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,487 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,456 0.00 0.00
اولین قیمت 11,111
قیمت دیروز 10,456
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,978 9,934
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -9807728
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.649 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 10,400 10,487 5,494 1
1 6,203 10,238 10,488 1,834 1
1 2,000 10,231 10,490 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65