قیمت پایانی تغییر درصد
5,042 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,042 0.00 0.00
اولین قیمت 5,239
قیمت دیروز 5,042
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,294 4,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4729396
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,703

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.76 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 930 4,817 5,140 4,700 1
0 0 0 5,329 123 1
0 0 0 5,370 27,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65