قیمت پایانی تغییر درصد
2,677 131.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 2,668 140.00 4.99
قیمت پایانی 2,677 131.00 4.67
اولین قیمت 2,748
قیمت دیروز 2,808
بازه روز 2,778 2,668
قیمت مجاز 2,948 2,668
بازه هفته 3,014 2,864
بازه سال - -
P/E -2511026
تعداد سهام 2.524 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.01 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,428
حجم معاملات 23.097 میلیون
ارزش معاملات 61.833 میلیارد
ارزش بازار 6.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23.097 میلیون 20.582 میلیون
حقوقی 0 2.514 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,112 485
حقیقی 1,112 484
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.731 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,000 2,668 2,668 3.643 میلیون 120
1 3,333 2,389 2,678 3,993 1
1 1,381 2,163 2,680 9,535 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65