داده ها

آخرین معامله 6,000 2,009.00 50.34
قیمت پایانی 6,000 2,009.00 50.34
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 3,991
بازه روز 6,000 6,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 8,050 8,050
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 400,000
ارزش معاملات 2.4 میلیارد
ارزش بازار 120 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65