داده ها

آخرین معامله 12,382 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,352 0.00 0.00
اولین قیمت 12,380
قیمت دیروز 12,352
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,322 11,606
بازه هفته 12,395 11,516
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 247.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,000 12,270 12,270 14,172 2
1 5,010 12,135 12,280 9,548 3
1 130 12,130 12,294 2,760 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65