قیمت پایانی تغییر درصد
7,963 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,963 0.00 0.00
اولین قیمت 7,810
قیمت دیروز 7,963
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,280 6,588
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1950935
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.454 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 109.889 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 57,522 7,961 7,999 3,100 1
1 130 7,960 8,000 40,159 3
1 750 7,942 8,023 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65