قیمت پایانی تغییر درصد
18,682 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,682 0.00 0.00
اولین قیمت 18,121
قیمت دیروز 18,682
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,009 17,199
بازه هفته 18,515 17,860
بازه سال - -
P/E 4577090
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 542,829

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 257.812 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 18,950 18,980 400 2
1 4,000 18,930 18,990 8,000 2
3 5,841 18,900 18,995 129 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65