قیمت پایانی تغییر درصد
9,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,385 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,451 0.00 0.00
اولین قیمت 9,876
قیمت دیروز 9,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,258 9,282
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2315495
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.043 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 130.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 37,818 9,385 9,400 44,031 3
1 10,000 9,381 9,440 1,000 1
1 100,000 9,380 9,450 155 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65