قیمت پایانی تغییر درصد
14,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,440 0.00 0.00
اولین قیمت 14,389
قیمت دیروز 14,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,408 11,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3537800
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 852,152

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 199.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,302 14,550 14,550 1,107 1
1 20,500 14,510 14,551 10 1
1 1,990 14,491 14,559 899 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65