قیمت پایانی تغییر درصد
14,958 359.00 2.46

داده ها

آخرین معامله 15,200 601.00 4.12
قیمت پایانی 14,958 359.00 2.46
اولین قیمت 14,660
قیمت دیروز 14,599
بازه روز 15,294 14,000
قیمت مجاز 15,328 13,870
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3664710
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 704,225

معاملات

تعداد معاملات 3,276
حجم معاملات 37.542 میلیون
ارزش معاملات 561.553 میلیارد
ارزش بازار 206.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.407 میلیون 18.689 میلیون
حقوقی 19.135 میلیون 18.853 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 684 1,202
حقیقی 656 1,160
حقوقی 28 42
تغییر حقوقی به حقیقی 4.219 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 15,185 15,200 8,328 1
1 32,763 15,170 15,223 650 1
3 2,431 15,150 15,288 16,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65