قیمت پایانی تغییر درصد
11,749 531.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 11,679 461.00 4.11
قیمت پایانی 11,749 531.00 4.73
اولین قیمت 11,435
قیمت دیروز 11,218
بازه روز 11,778 11,400
قیمت مجاز 12,408 11,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2878505
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 852,152

معاملات

تعداد معاملات 945
حجم معاملات 5.559 میلیون
ارزش معاملات 65.318 میلیارد
ارزش بازار 162.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.881 میلیون 2.254 میلیون
حقوقی 1.701 میلیون 3.329 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 376 296
حقیقی 367 293
حقوقی 9 3
تغییر حقوقی به حقیقی 19.124 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,713 11,622 11,679 896 1
2 10,400 11,621 11,689 26,550 1
1 10,000 11,620 11,690 2,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65