قیمت پایانی تغییر درصد
8,157 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,249 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,157 0.00 0.00
اولین قیمت 8,399
قیمت دیروز 8,157
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,794 7,958
بازه هفته 8,934 7,850
بازه سال - -
P/E 6794781
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.577 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 48 8,230 8,250 17,000 1
1 1,000 8,210 8,290 20,000 1
1 1,000 8,200 8,292 16,565 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65