قیمت پایانی تغییر درصد
7,165 352.00 4.68

داده ها

آخرین معامله 7,142 375.00 4.99
قیمت پایانی 7,165 352.00 4.68
اولین قیمت 7,610
قیمت دیروز 7,517
بازه روز 7,610 7,142
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5968445
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 249
حجم معاملات 868,886
ارزش معاملات 6.225 میلیارد
ارزش بازار 17.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 637,004 818,886
حقوقی 233,882 52,000
تعداد خرید فروش
مجموع 129 39
حقیقی 127 37
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.303 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 12,443 7,142 7,180 5,296 1
0 0 0 7,190 10,300 2
0 0 0 7,379 499 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65