قیمت پایانی تغییر درصد
4,723 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,723 0.00 0.00
اولین قیمت 4,370
قیمت دیروز 4,723
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,959 4,487
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3934259
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.335 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,308 4,980 2,000 1
0 0 0 5,250 30,000 1
0 0 0 5,487 27,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65