قیمت پایانی تغییر درصد
8,805 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,762 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,805 0.00 0.00
اولین قیمت 8,745
قیمت دیروز 8,805
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,046 8,186
بازه هفته 9,000 8,458
بازه سال - -
P/E 7334565
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 8,723 8,762 200 1
2 3,500 8,722 8,766 3,300 1
1 34,243 8,721 8,772 1,999 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65