قیمت پایانی تغییر درصد
4,179 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,179 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,179 0.00 0.00
اولین قیمت 4,179
قیمت دیروز 4,179
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,179 3,781
بازه هفته 3,138 3,137
بازه سال - -
P/E 3481107
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
161 6.028 میلیون 4,179 0 0 0
1 734 4,100 0 0 0
1 370 4,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65