قیمت پایانی تغییر درصد
3,023 123.00 4.24

داده ها

آخرین معامله 3,045 145.00 5.00
قیمت پایانی 3,023 123.00 4.24
اولین قیمت 2,945
قیمت دیروز 2,900
بازه روز 3,045 2,945
قیمت مجاز 2,997 2,713
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2518159
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 123
حجم معاملات 523,758
ارزش معاملات 1.583 میلیارد
ارزش بازار 7.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 438,108
حقوقی 0 85,650
تعداد خرید فروش
مجموع 0 50
حقیقی 0 49
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.324 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,045 3,045 9,350 1
1 1,000 3,020 3,090 3,800 1
1 10,000 2,940 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65