قیمت پایانی تغییر درصد
4,070 115.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 4,050 135.00 3.23
قیمت پایانی 4,070 115.00 2.75
اولین قیمت 4,030
قیمت دیروز 4,185
بازه روز 4,147 4,000
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3390310
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 211
حجم معاملات 812,684
ارزش معاملات 3.308 میلیارد
ارزش بازار 9.768 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 752,684 812,684
حقوقی 60,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 83 75
حقیقی 81 75
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 244.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 52,273 4,050 4,060 1,000 1
1 450 4,041 4,080 8,370 1
2 11,000 4,011 4,087 11,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65