قیمت پایانی تغییر درصد
3,236 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,201 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,236 0.00 0.00
اولین قیمت 3,298
قیمت دیروز 3,236
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,385 3,063
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 640728
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 162,973

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 242.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,488 3,200 3,202 10,000 1
1 1,950 3,181 3,204 10,000 1
2 3,806 3,180 3,205 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65