قیمت پایانی تغییر درصد
9,928 38.00 0.38

داده ها

آخرین معامله 9,939 49.00 0.50
قیمت پایانی 9,928 38.00 0.38
اولین قیمت 9,940
قیمت دیروز 9,890
بازه روز 10,200 9,939
قیمت مجاز 4,652 4,210
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1965744
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,316

معاملات

تعداد معاملات 14
حجم معاملات 18,562
ارزش معاملات 185.338 میلیون
ارزش بازار 744.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21,412 21,412
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 8
حقیقی 9 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 85 9,939 9,951 1,252 2
1 4,000 9,411 10,000 3,033 2
1 15,500 9,410 10,150 649 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65