قیمت پایانی تغییر درصد
13,242 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,885 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,242 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 13,242
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,241 12,885
بازه هفته 14,799 13,755
بازه سال - -
P/E 2621916
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 35,246

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 993.15 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,318 13,819 13,885 8,144 1
1 100 13,800 13,890 920 1
3 3,800 13,700 13,899 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65