داده ها

آخرین معامله 4,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,184 0.00 0.00
اولین قیمت 4,147
قیمت دیروز 4,184
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,583 4,147
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 828432
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 112,714

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 313.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 4,210 4,278 7,000 1
1 50,000 4,171 4,290 7,394 3
1 25,000 4,152 4,298 545 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65