قیمت پایانی تغییر درصد
5,691 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,548 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,691 0.00 0.00
اولین قیمت 5,760
قیمت دیروز 5,691
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,652 4,210
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1126818
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 426.825 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,500 5,220 5,548 428,592 15
0 0 0 5,669 500 1
0 0 0 5,675 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65