قیمت پایانی تغییر درصد
4,335 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,335 0.00 0.00
اولین قیمت 4,380
قیمت دیروز 4,335
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,652 4,210
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 858330
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 325.125 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 30,254 4,300 4,365 1,363 1
1 696 4,299 4,369 780 1
2 4,130 4,298 4,380 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65