قیمت پایانی تغییر درصد
9,040 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,040 0.00 0.00
اولین قیمت 9,234
قیمت دیروز 9,040
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,580 8,668
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.04 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 9,041 9,149 7,100 1
2 1,600 9,001 9,150 2,000 1
3 1,070 9,000 9,158 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65