قیمت پایانی تغییر درصد
6,592 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,562 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,592 0.00 0.00
اولین قیمت 6,690
قیمت دیروز 6,592
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,471 5,855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.592 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,818 6,530 6,563 200 1
1 470 6,528 6,564 200 1
2 45,766 6,526 6,580 6,629 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65