قیمت پایانی تغییر درصد
6,937 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,937 0.00 0.00
اولین قیمت 6,930
قیمت دیروز 6,937
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,471 5,855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.937 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,867 6,900 9,542 1
2 10,985 6,866 6,950 10,255 2
1 9,903 6,865 6,959 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65