داده ها

آخرین معامله 2,766 39.00 1.39
قیمت پایانی 2,803 2.00 0.07
اولین قیمت 2,792
قیمت دیروز 2,805
بازه روز 2,792 2,762
قیمت مجاز 2,992 2,708
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 29,601
ارزش معاملات 82.191 میلیون
ارزش بازار 2.803 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29,601 29,601
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 27
حقیقی 13 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,479 2,766 2,790 200 1
2 8,000 2,765 2,791 694 3
1 5,000 2,764 2,799 629 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65