قیمت پایانی تغییر درصد
4,044 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,053 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,044 0.00 0.00
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 4,044
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,901 3,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 4,050 4,079 9,595 1
1 2,600 4,011 4,080 4,530 1
1 5,000 4,005 4,089 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65