قیمت پایانی تغییر درصد
2,764 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,789 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,764 0.00 0.00
اولین قیمت 2,620
قیمت دیروز 2,764
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,789 2,525
بازه هفته 2,740 2,652
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 773.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 598,459 2,789 2,790 178 1
1 3,000 2,751 2,849 69,474 2
1 660 2,750 2,877 569 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65