قیمت پایانی تغییر درصد
10,180 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,180 0.00 0.00
اولین قیمت 10,350
قیمت دیروز 10,180
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,759 9,735
بازه هفته 10,500 10,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,900 10,112 10,280 4,000 2
2 992 10,100 10,290 15,720 1
1 500 10,080 10,296 2,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65