قیمت پایانی تغییر درصد
3,553 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,497 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,553 0.00 0.00
اولین قیمت 3,630
قیمت دیروز 3,553
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,901 3,531
بازه هفته 3,793 3,620
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 994.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 3,480 3,497 62,242 2
1 500 3,464 3,691 400 1
2 5,300 3,463 3,695 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65