قیمت پایانی تغییر درصد
3,468 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,497 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,468 0.00 0.00
اولین قیمت 3,450
قیمت دیروز 3,468
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,445 3,117
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 971.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 17,500 3,400 3,498 16,451 2
1 500 3,399 3,500 5,000 1
1 2,000 3,361 3,509 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65