قیمت پایانی تغییر درصد
6,809 1.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 6,960 152.00 2.23
قیمت پایانی 6,809 1.00 0.01
اولین قیمت 6,767
قیمت دیروز 6,808
بازه روز 6,960 6,767
قیمت مجاز 7,725 6,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5869358
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 1,789
ارزش معاملات 12.234 میلیون
ارزش بازار 1.634 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,789 1,789
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 6
حقیقی 3 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,500 6,942 2,145 1
0 0 0 6,948 8,096 1
0 0 0 6,960 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65