قیمت پایانی تغییر درصد
13,217 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,217 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,217 0.00 0.00
اولین قیمت 13,217
قیمت دیروز 13,217
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,725 6,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11393054
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
66 1.105 میلیون 13,217 14,008 546 1
1 800 13,121 0 0 0
2 820 12,581 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65