قیمت پایانی تغییر درصد
7,538 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,168 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,538 0.00 0.00
اولین قیمت 7,167
قیمت دیروز 7,538
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,921 7,167
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6497756
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.809 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 7,167 7,540 200 1
0 0 0 7,544 2,000 1
0 0 0 7,600 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65