قیمت پایانی تغییر درصد
6,640 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,640 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,640 0.00 0.00
اولین قیمت 6,640
قیمت دیروز 6,640
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,640 6,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5723680
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 154,179 6,640 0 0 0
1 10,000 6,550 0 0 0
1 4,000 6,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65