قیمت پایانی تغییر درصد
3,308 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,289 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,308 0.00 0.00
اولین قیمت 3,364
قیمت دیروز 3,308
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,709 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1581224
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.977 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,605 3,286 3,289 1,798 1
1 4,380 3,234 3,290 5,000 1
1 4,446 3,233 3,293 9,647 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65