قیمت پایانی تغییر درصد
2,482 29.00 1.15

داده ها

آخرین معامله 2,386 125.00 4.98
قیمت پایانی 2,482 29.00 1.15
اولین قیمت 2,530
قیمت دیروز 2,511
بازه روز 2,530 2,386
قیمت مجاز 2,601 2,355
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1186396
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 30
حجم معاملات 112,735
ارزش معاملات 272.559 میلیون
ارزش بازار 1.241 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 112,735 112,735
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 20 3
حقیقی 20 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,390 2,498 4 1
1 10,000 2,386 2,499 2,400 1
0 0 0 2,526 4,728 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65