داده ها

آخرین معامله 3,787 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,985 0.00 0.00
اولین قیمت 3,787
قیمت دیروز 3,985
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,185 3,787
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1904830
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.587 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,900 2,024 3,787 4.063 میلیون 121
0 0 0 3,788 1,000 1
0 0 0 3,789 337 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65