قیمت پایانی تغییر درصد
6,996 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,956 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,996 0.00 0.00
اولین قیمت 7,110
قیمت دیروز 6,996
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,688 6,956
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3344088
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 5,184 6,956 258,185 18
1 1,000 1,000 7,000 7,000 1
0 0 0 7,056 2,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65