قیمت پایانی تغییر درصد
2,596 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,537 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,596 0.00 0.00
اولین قیمت 2,690
قیمت دیروز 2,596
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,709 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1240888
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.336 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,540 2,540 2,740 1
1 9,494 2,536 2,650 10,000 1
1 2,749 2,534 2,670 295 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65