قیمت پایانی تغییر درصد
7,390 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,410 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,390 0.00 0.00
اولین قیمت 7,005
قیمت دیروز 7,390
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,548 6,830
بازه هفته 7,520 6,859
بازه سال - -
P/E 3532420
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.651 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,786 7,411 7,470 20 1
1 1,000 7,410 7,472 2,000 1
1 6,000 7,403 7,474 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65