قیمت پایانی تغییر درصد
2,190 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,190 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,190
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,299 2,081
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1046820
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.971 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,900 2,102 2,235 4,000 1
1 3,700 2,101 2,238 5,000 1
1 3,700 2,090 2,239 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65