قیمت پایانی تغییر درصد
7,787 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,787 0.00 0.00
اولین قیمت 8,080
قیمت دیروز 7,787
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,844 7,098
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9071855
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.803 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 615 7,720 7,795 20,700 2
1 33 7,711 7,870 256 1
1 1,000 7,709 7,900 5,280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65