قیمت پایانی تغییر درصد
7,135 338.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 7,135 338.00 4.97
قیمت پایانی 7,135 338.00 4.97
اولین قیمت 7,136
قیمت دیروز 6,797
بازه روز 7,136 7,125
قیمت مجاز 7,136 6,458
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8312275
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 116
حجم معاملات 763,207
ارزش معاملات 5.446 میلیارد
ارزش بازار 2.569 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 563,207 201,791
حقوقی 200,000 561,416
تعداد خرید فروش
مجموع 52 12
حقیقی 51 9
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.579 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 7,083 7,135 2,159 1
1 1,500 7,070 7,136 10,363 1
1 151 7,025 9,990 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65