قیمت پایانی تغییر درصد
5,545 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 5,599 53.00 0.96
قیمت پایانی 5,545 1.00 0.02
اولین قیمت 5,430
قیمت دیروز 5,546
بازه روز 5,599 5,430
قیمت مجاز 7,844 7,098
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6459925
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 30
حجم معاملات 49,452
ارزش معاملات 274.075 میلیون
ارزش بازار 1.996 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 49,452 49,452
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 15
حقیقی 15 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 5,525 5,599 115 1
1 710 5,517 5,600 5,000 2
2 6,000 5,515 5,650 2,300 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65