قیمت پایانی تغییر درصد
20,893 721.00 3.34

داده ها

آخرین معامله 20,686 928.00 4.29
قیمت پایانی 20,893 721.00 3.34
اولین قیمت 22,296
قیمت دیروز 21,614
بازه روز 22,296 20,534
قیمت مجاز 22,694 20,534
بازه هفته 21,887 20,124
بازه سال - -
P/E 24340345
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 863
حجم معاملات 1.133 میلیون
ارزش معاملات 23.666 میلیارد
ارزش بازار 10.447 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.103 میلیون 1.11 میلیون
حقوقی 30,000 23,114
تعداد خرید فروش
مجموع 414 233
حقیقی 413 232
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 143.869 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 190 20,686 20,686 4,198 1
2 121 20,685 20,700 3,802 2
2 450 20,684 20,711 2,260 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65