قیمت پایانی تغییر درصد
6,532 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,217 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,532 0.00 0.00
اولین قیمت 6,217
قیمت دیروز 6,532
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,997 6,331
بازه هفته 6,332 6,327
بازه سال - -
P/E 7609780
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,217 207,598 26
0 0 0 6,327 2,730 2
0 0 0 6,400 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65