قیمت پایانی تغییر درصد
6,669 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,669 0.00 0.00
اولین قیمت 6,695
قیمت دیروز 6,669
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,967 6,305
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7769385
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,194 6,667 6,787 23,970 1
1 12,037 6,651 6,800 1,000 1
1 2,500 6,514 6,825 14,430 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65