قیمت پایانی تغییر درصد
5,521 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,540 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,521 0.00 0.00
اولین قیمت 5,483
قیمت دیروز 5,521
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,844 7,098
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6431965
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.988 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,804 5,540 5,568 6,628 1
1 525 5,512 5,592 1,000 1
2 7,500 5,414 5,593 103,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65