قیمت پایانی تغییر درصد
12,162 638.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 12,160 640.00 5.00
قیمت پایانی 12,162 638.00 4.98
اولین قیمت 12,160
قیمت دیروز 12,800
بازه روز 12,682 12,160
قیمت مجاز 13,440 12,160
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14168730
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 139
حجم معاملات 525,555
ارزش معاملات 6.392 میلیارد
ارزش بازار 6.081 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 225,373 527,273
حقوقی 301,900 0
تعداد خرید فروش
مجموع 79 45
حقیقی 77 45
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.672 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,282 12,164 12,170 295 1
1 3,900 12,162 12,499 8,364 2
8 27,948 12,160 12,680 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65