داده ها

آخرین معامله 2,747 27.00 0.97
قیمت پایانی 2,780 6.00 0.22
اولین قیمت 2,849
قیمت دیروز 2,774
بازه روز 2,855 2,730
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,998 2,701
بازه سال - -
P/E 214060
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 64
حجم معاملات 233,233
ارزش معاملات 648.297 میلیون
ارزش بازار 1.668 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 233,233
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 29
حقیقی 0 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 648.388 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65