داده ها

آخرین معامله 2,082 77.00 3.84
قیمت پایانی 2,105 100.00 4.99
اولین قیمت 2,054
قیمت دیروز 2,005
بازه روز 2,159 2,033
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162085
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 298
حجم معاملات 1.706 میلیون
ارزش معاملات 3.591 میلیارد
ارزش بازار 1.263 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.706 میلیون 1.706 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 54 122
حقیقی 54 122
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65