قیمت پایانی تغییر درصد
3,054 61.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 2,960 155.00 4.98
قیمت پایانی 3,054 61.00 1.96
اولین قیمت 2,960
قیمت دیروز 3,115
بازه روز 2,960 2,960
قیمت مجاز 1,659 1,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 908,518
ارزش معاملات 2.689 میلیارد
ارزش بازار 10.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 707,518 908,518
حقوقی 201,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 99 5
حقیقی 97 5
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 613.854 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 2,894 2,960 11.425 میلیون 438
1 1,000 2,629 2,980 2,942 2
1 25,000 1,485 2,981 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65