قیمت پایانی تغییر درصد
1,543 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,543 0.00 0.00
اولین قیمت 1,569
قیمت دیروز 1,543
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,659 1,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.246 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,000 1,525 1,549 20,000 1
1 9,900 1,524 1,550 24,766 1
1 26,939 1,523 1,558 653 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65