قیمت پایانی تغییر درصد
1,795 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,795 0.00 0.00
اولین قیمت 1,790
قیمت دیروز 1,795
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,884 1,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.103 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,659 1,833 20,000 1
0 0 0 1,990 45,000 1
0 0 0 2,000 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65