قیمت پایانی تغییر درصد
6,035 221.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 5,897 83.00 1.43
قیمت پایانی 6,035 221.00 3.80
اولین قیمت 6,049
قیمت دیروز 5,814
بازه روز 6,104 5,833
قیمت مجاز 6,104 5,524
بازه هفته 5,836 4,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.065 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,286
حجم معاملات 16.783 میلیون
ارزش معاملات 101.283 میلیارد
ارزش بازار 35.003 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.623 میلیون 16.693 میلیون
حقوقی 160,000 90,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,745 1,125
حقیقی 1,744 1,123
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 422.45 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,890 5,897 16,440 1
2 18,566 5,888 6,033 2,000 1
1 4,770 5,865 6,035 6,579 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65