قیمت پایانی تغییر درصد
2,837 86.00 3.13

داده ها

آخرین معامله 2,850 99.00 3.60
قیمت پایانی 2,837 86.00 3.13
اولین قیمت 2,748
قیمت دیروز 2,751
بازه روز 2,881 2,748
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 2,899 2,690
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.32 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 927
حجم معاملات 4.223 میلیون
ارزش معاملات 11.982 میلیارد
ارزش بازار 16.455 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.213 میلیون 3.648 میلیون
حقوقی 10,000 575,600
تعداد خرید فروش
مجموع 310 259
حقیقی 309 258
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.605 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,849 2,875 1,000 1
3 3,000 2,847 2,883 10,000 1
1 10,000 2,845 2,885 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65