قیمت پایانی تغییر درصد
1,181 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,193 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,181 0.00 0.00
اولین قیمت 1,200
قیمت دیروز 1,181
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.015 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,192 1,199 18,325 2
1 13,550 1,188 1,200 12,681 4
1 7,000 1,185 1,204 23,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65