قیمت پایانی تغییر درصد
1,493 20.00 1.36

داده ها

آخرین معامله 1,490 17.00 1.15
قیمت پایانی 1,493 20.00 1.36
اولین قیمت 1,500
قیمت دیروز 1,473
بازه روز 1,535 1,460
قیمت مجاز 1,559 1,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 1.076 میلیون
ارزش معاملات 1.612 میلیارد
ارزش بازار 5.076 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.063 میلیون 1.058 میلیون
حقوقی 13,000 18,000
تعداد خرید فروش
مجموع 51 29
حقیقی 49 28
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 7.465 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,471 1,490 7,092 1
1 10,000 1,470 1,492 2,000 1
2 11,230 1,462 1,509 40,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65