قیمت پایانی تغییر درصد
4,826 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,742 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,826 0.00 0.00
اولین قیمت 4,742
قیمت دیروز 4,826
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,067 4,585
بازه هفته 5,108 4,742
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.004 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.991 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,371 4,742 10.976 میلیون 654
1 447 3,800 4,743 187,612 8
1 400 2,600 4,750 21,247 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/28)

65