قیمت پایانی تغییر درصد
4,956 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,959 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,956 0.00 0.00
اولین قیمت 4,959
قیمت دیروز 4,956
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,699 3,347
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 148680
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.974 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 161,436 4,959 4,970 35,000 1
1 755 4,941 4,971 1,000 1
1 1 4,940 4,979 225 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65