قیمت پایانی تغییر درصد
2,288 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,288 0.00 0.00
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,288
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 68640
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,750 2,251 2,372 3,000 1
1 4,600 2,248 2,390 53,500 2
1 5,000 2,247 2,430 20,277 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65