قیمت پایانی تغییر درصد
26,169 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,169 0.00 0.00
اولین قیمت 26,601
قیمت دیروز 26,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,601 24,069
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 785070
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.701 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 359 24,900 24,900 950 1
1 300 24,655 24,999 10,000 1
1 200 24,652 25,000 8,625 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65