داده ها

آخرین معامله 3,664 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,639 0.00 0.00
اولین قیمت 3,550
قیمت دیروز 3,639
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,664 3,316
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109170
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 20,800 3,663 3,772 1,000 1
1 1,830 3,659 3,839 3,000 1
2 47,000 3,631 4,150 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65