داده ها

آخرین معامله 47,255 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,229 0.00 0.00
اولین قیمت 46,997
قیمت دیروز 47,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 47,255 42,755
بازه هفته 47,255 45,700
بازه سال - -
P/E 1416870
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.337 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 125 47,250 47,255 214 1
1 220 47,215 0 0 0
1 250 47,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65