قیمت پایانی تغییر درصد
47,471 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,471 0.00 0.00
اولین قیمت 48,400
قیمت دیروز 47,471
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 48,694 44,058
بازه هفته 52,693 45,143
بازه سال - -
P/E 1424130
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.483 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,330 46,570 47,000 2,579 1
1 400 46,560 47,198 10 1
1 500 46,500 47,199 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65