قیمت پایانی تغییر درصد
4,695 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,532 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,695 0.00 0.00
اولین قیمت 4,900
قیمت دیروز 4,695
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,936 4,466
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 676080
تعداد سهام 139 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,161

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 652.605 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,700 809 1
0 0 0 4,830 1,000 1
0 0 0 4,900 7,260 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65