قیمت پایانی تغییر درصد
3,327 158.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 3,327 158.00 4.99
قیمت پایانی 3,327 158.00 4.99
اولین قیمت 3,327
قیمت دیروز 3,169
بازه روز 3,327 3,327
قیمت مجاز 3,327 3,011
بازه هفته 3,178 2,734
بازه سال - -
P/E 249525
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 203
حجم معاملات 1.846 میلیون
ارزش معاملات 6.143 میلیارد
ارزش بازار 4.61 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.846 میلیون 1.836 میلیون
حقوقی 0 10,272
تعداد خرید فروش
مجموع 10 142
حقیقی 10 140
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 34.175 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
121 1.623 میلیون 3,327 0 0 0
1 1,600 3,325 0 0 0
1 303 3,320 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65