قیمت پایانی تغییر درصد
1,624 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,620 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,624 0.00 0.00
اولین قیمت 1,637
قیمت دیروز 1,624
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,705 1,543
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 121800
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.25 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,625 5,914 1
0 0 0 1,690 5,000 1
0 0 0 1,699 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65