قیمت پایانی تغییر درصد
1,537 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,518 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,537 0.00 0.00
اولین قیمت 1,533
قیمت دیروز 1,537
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,547 1,401
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 115275
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,200 1,512 1,518 12,509 1
3 45,000 1,510 1,520 22,817 3
2 17,000 1,508 1,525 4,554 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65