قیمت پایانی تغییر درصد
2,006 31.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 1,973 64.00 3.14
قیمت پایانی 2,006 31.00 1.52
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,037
بازه روز 2,100 1,973
قیمت مجاز 1,654 1,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 150450
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 810
حجم معاملات 5.14 میلیون
ارزش معاملات 10.313 میلیارد
ارزش بازار 2.779 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.14 میلیون 4.99 میلیون
حقوقی 0 150,000
تعداد خرید فروش
مجموع 320 188
حقیقی 320 187
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 300.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,708 1,971 1,975 28,777 1
8 51,009 1,970 1,978 2,000 1
2 9,944 1,965 1,979 5,957 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65