قیمت پایانی تغییر درصد
1,557 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,565 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,557 0.00 0.00
اولین قیمت 1,569
قیمت دیروز 1,557
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,654 1,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 116775
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.157 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,560 1,584 200 1
3 27,490 1,535 1,585 127,894 5
1 10,000 1,532 1,587 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65