قیمت پایانی تغییر درصد
2,914 98.00 3.25

داده ها

آخرین معامله 2,862 150.00 4.98
قیمت پایانی 2,914 98.00 3.25
اولین قیمت 2,900
قیمت دیروز 3,012
بازه روز 3,100 2,862
قیمت مجاز 1,654 1,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 218550
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 966
حجم معاملات 7.664 میلیون
ارزش معاملات 22.331 میلیارد
ارزش بازار 4.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.664 میلیون 7.354 میلیون
حقوقی 0 310,539
تعداد خرید فروش
مجموع 398 231
حقیقی 398 229
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 904.911 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 370 2,853 2,862 2.762 میلیون 66
1 379 2,649 2,900 18,500 2
1 3,000 2,500 2,915 43 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65