قیمت پایانی تغییر درصد
4,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,732 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,730 0.00 0.00
اولین قیمت 4,732
قیمت دیروز 4,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,732 4,282
بازه هفته 4,732 4,360
بازه سال - -
P/E 354750
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.553 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 149,288 4,732 4,780 1,000 1
3 6,651 4,730 4,792 300 1
1 3,157 4,729 4,806 6,527 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65