قیمت پایانی تغییر درصد
4,154 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,033 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,154 0.00 0.00
اولین قیمت 4,033
قیمت دیروز 4,154
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,457 4,033
بازه هفته 4,395 4,176
بازه سال - -
P/E 311550
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,033 1.853 میلیون 160
0 0 0 4,034 900 1
0 0 0 4,110 6,580 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65