قیمت پایانی تغییر درصد
2,861 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,861 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,861 0.00 0.00
اولین قیمت 2,861
قیمت دیروز 2,861
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,861 2,589
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 646586
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.721 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
189 11.228 میلیون 2,861 2,883 30,166 2
4 3,100 2,860 2,898 30,000 1
1 10,000 2,850 2,900 3,436 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65