قیمت پایانی تغییر درصد
5,116 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,116 0.00 0.00
اولین قیمت 4,897
قیمت دیروز 5,116
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,274 4,772
بازه هفته 5,250 5,002
بازه سال - -
P/E 1156216
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.441 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22,091 5,226 5,271 53,000 1
1 5,300 5,206 5,273 16,058 3
1 1,250 5,205 5,274 34,583 11

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65