قیمت پایانی تغییر درصد
4,355 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,355 0.00 0.00
اولین قیمت 4,390
قیمت دیروز 4,355
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,417 3,997
بازه هفته 4,230 4,002
بازه سال - -
P/E 984230
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.186 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,300 4,340 8,640 2
3 12,569 4,281 4,360 15,000 1
4 8,714 4,279 4,361 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65