قیمت پایانی تغییر درصد
4,033 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,041 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,033 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,033
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,417 3,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 911458
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.654 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,381 4,099 4,099 22,050 4
1 7,350 4,040 4,100 14,580 3
1 500 4,035 4,110 1,211 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65