قیمت پایانی تغییر درصد
18,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,995 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,118 0.00 0.00
اولین قیمت 18,400
قیمت دیروز 18,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,306 17,468
بازه هفته 18,600 16,711
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.118 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,173 17,995 17,995 156 1
4 4,463 17,960 18,000 1,915 11
1 3,000 17,951 18,040 156 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65