داده ها

آخرین معامله 14,400 579.00 3.87
قیمت پایانی 14,620 359.00 2.40
اولین قیمت 14,800
قیمت دیروز 14,979
بازه روز 14,812 14,400
قیمت مجاز 15,727 14,231
بازه هفته 14,730 14,730
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,684
حجم معاملات 778,687
ارزش معاملات 11.384 میلیارد
ارزش بازار 14.62 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 888,710 888,086
حقوقی 0 624
تعداد خرید فروش
مجموع 278 3,555
حقیقی 278 3,551
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 9.123 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,570 14,400 14,401 3,499 23
1 100 14,395 14,403 321 3
3 1,261 14,391 14,404 312 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65