قیمت پایانی تغییر درصد
1,818 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,812 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,818 0.00 0.00
اولین قیمت 1,835
قیمت دیروز 1,818
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,879 1,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 458136
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 521 1,812 1,835 30,000 2
1 719 1,806 3,493 55,216 2
1 560 1,784 3,494 108,597 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65