قیمت پایانی تغییر درصد
1,877 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,891 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,877 0.00 0.00
اولین قیمت 1,957
قیمت دیروز 1,877
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,003 1,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 473004
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.314 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,847 1,892 12,000 1
1 10,000 1,840 1,900 8,070 1
2 6,034 1,838 1,938 2,096 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65