قیمت پایانی تغییر درصد
2,386 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,451 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,386 0.00 0.00
اولین قیمت 2,469
قیمت دیروز 2,386
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,609 2,361
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 601272
تعداد سهام 1.644 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 657,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.923 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 2,384 2,451 5,321 1
1 30,000 2,379 2,458 3,500 1
1 460 2,377 2,463 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65