قیمت پایانی تغییر درصد
1,651 19.00 1.16

داده ها

آخرین معامله 1,643 11.00 0.67
قیمت پایانی 1,651 19.00 1.16
اولین قیمت 1,647
قیمت دیروز 1,632
بازه روز 1,700 1,620
قیمت مجاز 1,879 1,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 416052
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 155
حجم معاملات 1.282 میلیون
ارزش معاملات 2.116 میلیارد
ارزش بازار 2.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.282 میلیون 1.282 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 52
حقیقی 63 52
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 1,642 1,655 1,012 1
1 25,000 1,641 1,670 9,244 2
2 2,800 1,640 1,674 12,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65