قیمت پایانی تغییر درصد
2,555 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,560 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,555 0.00 0.00
اولین قیمت 2,560
قیمت دیروز 2,555
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,653 2,401
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 643860
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.15 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,418 2,560 2,570 1,500 1
1 15,000 2,550 2,580 1,210 1
2 4,814 2,541 2,589 106,898 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65