قیمت پایانی تغییر درصد
2,541 17.00 0.66

داده ها

آخرین معامله 2,529 29.00 1.13
قیمت پایانی 2,541 17.00 0.66
اولین قیمت 2,580
قیمت دیروز 2,558
بازه روز 2,587 2,450
قیمت مجاز 1,879 1,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 640332
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 160
حجم معاملات 1.472 میلیون
ارزش معاملات 3.739 میلیارد
ارزش بازار 3.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.472 میلیون 1.121 میلیون
حقوقی 0 350,165
تعداد خرید فروش
مجموع 79 38
حقیقی 79 37
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 889.769 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,450 2,480 12,000 1
1 416 2,440 2,530 1,480 1
1 429 2,431 2,540 24,062 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65