داده ها

آخرین معامله 1,660 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,671 0.00 0.00
اولین قیمت 1,790
قیمت دیروز 1,671
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,754 1,588
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 61827
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.591 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 638 1,637 1,690 15,000 1
1 20,000 1,611 1,750 11,700 2
1 2,864 1,578 1,790 29,501 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65