قیمت پایانی تغییر درصد
1,982 1.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 1,915 66.00 3.33
قیمت پایانی 1,982 1.00 0.05
اولین قیمت 2,080
قیمت دیروز 1,981
بازه روز 2,080 1,900
قیمت مجاز 1,887 1,709
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 73334
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 314
حجم معاملات 2.921 میلیون
ارزش معاملات 5.789 میلیارد
ارزش بازار 1.887 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.931 میلیون 2.931 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 129 90
حقیقی 129 90
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,550 1,915 1,940 30,000 1
1 10,000 1,914 1,950 39,641 4
2 7,000 1,913 1,960 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65