قیمت پایانی تغییر درصد
1,670 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,666 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,670 0.00 0.00
اولین قیمت 1,610
قیمت دیروز 1,670
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,887 1,709
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 61790
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.59 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,653 1,667 98,000 2
1 35,000 1,652 1,668 50,000 1
1 3,000 1,650 1,669 17,068 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65