قیمت پایانی تغییر درصد
4,198 76.00 1.78

داده ها

آخرین معامله 4,216 58.00 1.36
قیمت پایانی 4,198 76.00 1.78
اولین قیمت 4,191
قیمت دیروز 4,274
بازه روز 4,379 4,101
قیمت مجاز 4,487 4,061
بازه هفته 4,297 3,723
بازه سال - -
P/E 155326
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 1,078
حجم معاملات 5.813 میلیون
ارزش معاملات 24.403 میلیارد
ارزش بازار 3.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.146 میلیون 5.813 میلیون
حقوقی 667,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 363 318
حقیقی 361 318
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.8 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,190 4,235 31,001 2
1 5,000 4,185 4,239 2,224 1
2 48,657 4,180 4,240 25,143 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65