قیمت پایانی تغییر درصد
3,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,899 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,767 0.00 0.00
اولین قیمت 3,810
قیمت دیروز 3,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,991 3,611
بازه هفته 3,930 3,360
بازه سال - -
P/E 139379
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.587 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 3,785 3,900 93,526 7
1 44,156 3,780 3,937 8,000 1
1 26,062 3,752 3,949 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65