قیمت پایانی تغییر درصد
3,227 44.00 1.38

داده ها

آخرین معامله 3,170 13.00 0.41
قیمت پایانی 3,227 44.00 1.38
اولین قیمت 3,200
قیمت دیروز 3,183
بازه روز 3,342 3,052
قیمت مجاز 3,342 3,024
بازه هفته 3,789 3,160
بازه سال - -
P/E 119399
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 634
حجم معاملات 4.142 میلیون
ارزش معاملات 13.367 میلیارد
ارزش بازار 3.072 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.91 میلیون 4.142 میلیون
حقوقی 232,800 0
تعداد خرید فروش
مجموع 265 136
حقیقی 264 136
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 751.246 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,170 3,170 589 1
1 1,000 3,135 3,174 23,157 2
1 2,000 3,130 3,177 25,653 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65