قیمت پایانی تغییر درصد
1,287 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,295 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,287 0.00 0.00
اولین قیمت 1,255
قیمت دیروز 1,287
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,276 1,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 47619
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,000 1,285 1,299 37,000 1
1 1,000 1,265 1,314 25,000 1
1 1,000 1,264 1,320 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65