قیمت پایانی تغییر درصد
19,650 914.00 4.88

داده ها

آخرین معامله 19,600 864.00 4.61
قیمت پایانی 19,650 914.00 4.88
اولین قیمت 19,495
قیمت دیروز 18,736
بازه روز 19,672 19,344
قیمت مجاز 19,672 17,800
بازه هفته 20,157 18,802
بازه سال - -
P/E 5403750
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 435
حجم معاملات 1.832 میلیون
ارزش معاملات 35.992 میلیارد
ارزش بازار 20.191 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 1.514 میلیون
حقوقی 0 317,988
تعداد خرید فروش
مجموع 0 129
حقیقی 0 126
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 29.744 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,772 19,600 19,669 6,103 2
1 65 19,420 19,671 27,062 2
2 736 19,321 19,672 8,670 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65