قیمت پایانی تغییر درصد
27,644 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,644 0.00 0.00
اولین قیمت 27,998
قیمت دیروز 27,644
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,371 25,669
بازه هفته 27,999 27,001
بازه سال - -
P/E 7602100
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.406 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,500 27,503 27,980 7,335 2
1 3,000 27,502 27,982 5,300 2
1 76 27,501 27,983 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65