قیمت پایانی تغییر درصد
33,645 1,063.00 3.26

داده ها

آخرین معامله 33,489 907.00 2.78
قیمت پایانی 33,645 1,063.00 3.26
اولین قیمت 34,211
قیمت دیروز 32,582
بازه روز 34,211 32,000
قیمت مجاز 28,371 25,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9252375
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,754
حجم معاملات 2.576 میلیون
ارزش معاملات 86.673 میلیارد
ارزش بازار 34.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.576 میلیون 1.857 میلیون
حقوقی 0 719,288
تعداد خرید فروش
مجموع 877 291
حقیقی 877 285
حقوقی 0 6
تغییر حقوقی به حقیقی 24.2 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60 33,254 33,490 4,900 1
1 290 33,250 33,600 2,000 1
2 16,874 33,200 33,650 8,848 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65