قیمت پایانی تغییر درصد
31,634 642.00 2.07

داده ها

آخرین معامله 30,700 292.00 0.94
قیمت پایانی 31,634 642.00 2.07
اولین قیمت 31,600
قیمت دیروز 30,992
بازه روز 32,197 30,680
قیمت مجاز 28,371 25,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8699350
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 301
حجم معاملات 663,806
ارزش معاملات 20.999 میلیارد
ارزش بازار 32.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 500,339 463,806
حقوقی 163,467 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 98 102
حقیقی 95 101
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.156 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 30,731 31,200 1,077 2
2 29,533 30,700 31,870 20 1
1 1,000 30,680 31,959 980 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65