قیمت پایانی تغییر درصد
34,846 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,846 0.00 0.00
اولین قیمت 33,850
قیمت دیروز 34,846
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,588 33,104
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9582650
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 35.806 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 34,909 931 1
0 0 0 35,499 5,562 1
0 0 0 35,500 13,956 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65