قیمت پایانی تغییر درصد
38,901 93.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 38,850 42.00 0.11
قیمت پایانی 38,901 93.00 0.24
اولین قیمت 38,795
قیمت دیروز 38,808
بازه روز 39,800 38,500
قیمت مجاز 40,748 36,868
بازه هفته 40,370 38,500
بازه سال - -
P/E 10697775
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 278,306
ارزش معاملات 10.826 میلیارد
ارزش بازار 39.973 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 178,306 278,306
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 118 94
حقیقی 117 94
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.89 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,613 38,811 38,998 1,499 1
1 30 38,756 39,000 600 2
1 30 38,754 39,150 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65