قیمت پایانی تغییر درصد
12,201 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,201 0.00 0.00
اولین قیمت 12,600
قیمت دیروز 12,201
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,707 10,593
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3355275
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,949 11,764 11,800 17,626 1
2 5,254 11,700 11,975 1,308 1
1 10,000 11,650 11,977 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65