قیمت پایانی تغییر درصد
25,346 460.00 1.78

داده ها

آخرین معامله 25,676 130.00 0.50
قیمت پایانی 25,346 460.00 1.78
اولین قیمت 25,150
قیمت دیروز 25,806
بازه روز 25,775 25,020
قیمت مجاز 28,371 25,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6970150
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 14,092
ارزش معاملات 357.177 میلیون
ارزش بازار 26.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,483 14,092
حقوقی 8,609 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 10
حقیقی 17 10
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 218.204 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,327 25,060 25,650 1,711 2
1 400 25,051 25,675 1,856 2
1 550 25,033 25,678 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65