قیمت پایانی تغییر درصد
2,705 115.00 4.08

داده ها

آخرین معامله 2,680 140.00 4.96
قیمت پایانی 2,705 115.00 4.08
اولین قیمت 2,730
قیمت دیروز 2,820
بازه روز 2,737 2,680
قیمت مجاز 2,961 2,679
بازه هفته 2,693 2,693
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 24.145 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,971
حجم معاملات 13.269 میلیون
ارزش معاملات 35.893 میلیارد
ارزش بازار 65.313 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.421 میلیون 14.415 میلیون
حقوقی 0 6,252
تعداد خرید فروش
مجموع 2,092 4,766
حقیقی 2,092 4,761
حقوقی 0 5
تغییر حقوقی به حقیقی 16.912 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
53 607,278 2,680 2,689 5,135 4
535 4.178 میلیون 2,679 2,690 129,773 43
4 13,346 2,663 2,691 12,434 9

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65