داده ها

آخرین معامله 2,695 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,700 0.00 0.00
اولین قیمت 2,661
قیمت دیروز 2,700
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,831 2,563
بازه هفته 2,749 2,609
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 24.145 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 65.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 105,417 2,690 2,690 1,492 1
1 500 2,689 2,691 4,131 1
4 22,600 2,688 2,695 986 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65