داده ها

آخرین معامله 6,800 72.00 1.07
قیمت پایانی 6,571 157.00 2.33
اولین قیمت 6,399
قیمت دیروز 6,728
بازه روز 7,050 6,392
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6038749
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 574,811
ارزش معاملات 3.777 میلیارد
ارزش بازار 1.676 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 570,281 573,661
حقوقی 5,000 1,620
تعداد خرید فروش
مجموع 57 99
حقیقی 56 98
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 22.21 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,751 6,820 4,242 2
1 200 6,750 6,850 55,380 3
1 10,000 6,700 6,900 2,830 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65