داده ها

آخرین معامله 2,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,192 0.00 0.00
اولین قیمت 2,227
قیمت دیروز 2,192
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,315 2,095
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2014448
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 170,010

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 558.96 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,147 2,150 2,223 6,000 1
1 30,000 2,137 2,224 1,000 1
1 2,400 2,131 2,236 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65