قیمت پایانی تغییر درصد
18,040 696.00 4.01

داده ها

آخرین معامله 17,890 546.00 3.15
قیمت پایانی 18,040 696.00 4.01
اولین قیمت 17,990
قیمت دیروز 17,344
بازه روز 18,211 17,001
قیمت مجاز 18,211 16,477
بازه هفته 21,000 17,246
بازه سال - -
P/E 16578760
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,000

معاملات

تعداد معاملات 439
حجم معاملات 1.46 میلیون
ارزش معاملات 26.345 میلیارد
ارزش بازار 4.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.46 میلیون 1.285 میلیون
حقوقی 0 175,482
تعداد خرید فروش
مجموع 214 77
حقیقی 214 75
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.166 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,418 17,780 17,780 131 1
2 1,912 17,620 17,900 10,518 1
1 500 17,501 17,965 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65