قیمت پایانی تغییر درصد
24,388 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,475 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,388 0.00 0.00
اولین قیمت 24,111
قیمت دیروز 24,388
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,475 22,145
بازه هفته 25,997 23,311
بازه سال - -
P/E 22412572
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 30,038 24,475 24,888 500 1
1 100 24,467 25,199 1,000 1
1 100 24,390 25,355 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65