داده ها

آخرین معامله 4,009 19.00 0.47
قیمت پایانی 4,013 15.00 0.37
اولین قیمت 3,860
قیمت دیروز 4,028
بازه روز 4,009 3,860
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3687947
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 23,211
ارزش معاملات 91.453 میلیون
ارزش بازار 1.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23,211 23,211
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 8
حقیقی 6 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,200 3,891 3,975 1,000 1
1 1,000 3,862 3,980 1,100 1
2 500 3,861 4,000 14,423 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65