داده ها

آخرین معامله 1,811 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,754 0.00 0.00
اولین قیمت 1,763
قیمت دیروز 1,754
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,811 1,639
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1611926
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 292,569

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 447.27 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,010 1,767 2,096 10,000 1
1 2,000 1,766 2,230 6,000 1
1 1,000 1,762 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65