داده ها

آخرین معامله 5,032 125.00 2.42
قیمت پایانی 5,210 53.00 1.03
اولین قیمت 5,414
قیمت دیروز 5,157
بازه روز 5,414 5,010
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4787990
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 932,554
ارزش معاملات 4.859 میلیارد
ارزش بازار 1.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 994,634 994,634
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 56 46
حقیقی 56 46
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,078 5,032 5,110 62,080 4
1 2,406 5,031 5,192 10,000 1
1 1,000 5,030 5,194 28,749 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65