قیمت پایانی تغییر درصد
12,020 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,059 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,020 0.00 0.00
اولین قیمت 10,960
قیمت دیروز 12,020
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,063 10,915
بازه هفته 12,063 10,244
بازه سال - -
P/E 11046380
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.065 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 166 12,055 12,062 15,120 1
1 101 12,040 12,063 1,690 2
1 500 11,500 12,529 3,511 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65