داده ها

آخرین معامله 3,782 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,881 0.00 0.00
اولین قیمت 3,870
قیمت دیروز 3,881
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3566639
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 989.655 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,500 3,790 3,916 2,700 1
2 21,000 3,785 3,925 5,000 1
1 7,000 3,781 3,981 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65