قیمت پایانی تغییر درصد
1,639 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,615 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,639 0.00 0.00
اولین قیمت 1,620
قیمت دیروز 1,639
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,724 1,560
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 355663
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 5,870 1,615 1,638 10,000 1
1 30,000 1,614 1,639 3,000 1
1 5,000 1,613 1,640 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65