قیمت پایانی تغییر درصد
4,419 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,429 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,419 0.00 0.00
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,419
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,429 4,009
بازه هفته 4,429 3,920
بازه سال - -
P/E 958923
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 45,845 4,429 4,450 1,449 2
1 100,000 4,428 4,458 250 1
1 5,000 4,421 4,487 2,634 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65