قیمت پایانی تغییر درصد
3,100 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,100 0.00 0.00
اولین قیمت 3,047
قیمت دیروز 3,100
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,366 3,046
بازه هفته 3,633 3,161
بازه سال - -
P/E 672700
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 32,630 3,163 3,192 10,000 1
1 5,000 3,151 3,193 7,638 2
4 24,184 3,150 3,194 2,215 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65