قیمت پایانی تغییر درصد
1,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,962 0.00 0.00
اولین قیمت 1,896
قیمت دیروز 1,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,060 1,864
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 425754
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.829 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 36,965 1,936 1,966 10,000 1
1 6,770 1,935 1,990 6,000 1
1 700 1,911 1,994 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65