قیمت پایانی تغییر درصد
3,545 162.00 4.79

داده ها

آخرین معامله 3,552 169.00 5.00
قیمت پایانی 3,545 162.00 4.79
اولین قیمت 3,460
قیمت دیروز 3,383
بازه روز 3,552 3,343
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 769265
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,969
حجم معاملات 53.939 میلیون
ارزش معاملات 191.219 میلیارد
ارزش بازار 15.953 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 42.77 میلیون 31.616 میلیون
حقوقی 11.169 میلیون 22.323 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 831 562
حقیقی 823 544
حقوقی 8 18
تغییر حقوقی به حقیقی 39.541 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 537,793 3,552 3,552 100,000 1
1 26,560 3,540 3,594 10,000 1
1 4,486 3,520 3,599 24,807 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65