قیمت پایانی تغییر درصد
1,766 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,766 0.00 0.00
اولین قیمت 1,775
قیمت دیروز 1,766
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 383222
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.947 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,757 1,760 6,938 1
2 9,843 1,756 1,763 28,392 1
3 15,802 1,755 1,770 3,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65