قیمت پایانی تغییر درصد
2,542 89.00 3.38

داده ها

آخرین معامله 2,500 131.00 4.98
قیمت پایانی 2,542 89.00 3.38
اولین قیمت 2,640
قیمت دیروز 2,631
بازه روز 2,640 2,500
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 2,683 2,615
بازه سال - -
P/E 551614
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,762
حجم معاملات 30.837 میلیون
ارزش معاملات 78.385 میلیارد
ارزش بازار 11.439 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25.237 میلیون 29.263 میلیون
حقوقی 5.6 میلیون 1.573 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 361 304
حقیقی 356 299
حقوقی 5 5
تغییر حقوقی به حقیقی 10.236 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,000 2,500 1.291 میلیون 27
0 0 0 2,518 50,400 2
0 0 0 2,520 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65