داده ها

آخرین معامله 8,471 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,370 0.00 0.00
اولین قیمت 8,471
قیمت دیروز 8,370
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,788 7,952
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.723 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1421 29.217 میلیون 8,471 0 0 0
2 3,700 8,470 0 0 0
2 1,048 8,467 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65