قیمت پایانی تغییر درصد
27,714 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,714 0.00 0.00
اولین قیمت 26,505
قیمت دیروز 27,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,907 25,251
بازه هفته 27,890 25,832
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.016 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 572 27,850 27,889 2,000 1
1 585 27,849 27,890 6,089 3
1 220 27,837 27,899 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65