داده ها

آخرین معامله 30,850 315.00 1.03
قیمت پایانی 30,522 13.00 0.04
اولین قیمت 30,890
قیمت دیروز 30,535
بازه روز 31,500 29,400
قیمت مجاز 32,061 29,009
بازه هفته 30,400 27,800
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 1,258
حجم معاملات 894,133
ارزش معاملات 27.291 میلیارد
ارزش بازار 9.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 823,358 745,756
حقوقی 70,775 148,377
تعداد خرید فروش
مجموع 645 297
حقیقی 644 296
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.369 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 30,800 30,900 50 1
2 1,668 30,752 31,000 11,505 2
2 138 30,751 31,250 49 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65