داده ها

آخرین معامله 7,715 14.00 0.18
قیمت پایانی 7,826 97.00 1.26
اولین قیمت 7,800
قیمت دیروز 7,729
بازه روز 8,000 7,700
قیمت مجاز 7,736 7,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 541
حجم معاملات 1.146 میلیون
ارزش معاملات 8.971 میلیارد
ارزش بازار 2.546 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.146 میلیون 1.024 میلیون
حقوقی 0 122,421
تعداد خرید فروش
مجموع 164 252
حقیقی 164 250
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 958.067 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,050 7,713 7,800 2,000 1
1 9,436 7,712 7,838 300 1
3 30,387 7,710 7,873 4 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65