داده ها

آخرین معامله 13,568 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,436 0.00 0.00
اولین قیمت 14,078
قیمت دیروز 13,436
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,736 7,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.371 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 78,359 13,406 13,568 2,454 1
1 500 13,251 13,598 885 1
1 500 13,151 13,600 4,951 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65