داده ها

آخرین معامله 25,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,408 0.00 0.00
اولین قیمت 25,690
قیمت دیروز 25,408
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,100 24,520
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 25,500 25,854 1,050 1
1 395 25,251 25,855 1,200 1
1 4,000 25,150 25,997 1,100 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65