قیمت پایانی تغییر درصد
6,450 351.00 5.16

داده ها

آخرین معامله 6,450 351.00 5.16
قیمت پایانی 6,450 351.00 5.16
اولین قیمت 6,450
قیمت دیروز 6,801
بازه روز 6,450 6,450
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 6,854 6,677
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 450.411 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 4,007
ارزش معاملات 25.845 میلیون
ارزش بازار 2.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4,007 4,007
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 3
حقیقی 3 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65