داده ها

آخرین معامله 3,930 6.00 0.15
قیمت پایانی 3,924 0.00 0.00
اولین قیمت 3,900
قیمت دیروز 3,924
بازه روز 3,950 3,900
قیمت مجاز 4,120 3,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8593560
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 101,928
ارزش معاملات 399.984 میلیون
ارزش بازار 2.967 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 81,928
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 0 9
حقیقی 0 8
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 321.485 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,920 3,930 3,950 1,000 1
1 3,000 3,921 3,960 5,000 1
2 15,200 3,886 3,970 1,028 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65