قیمت پایانی تغییر درصد
4,452 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,247 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,452 0.00 0.00
اولین قیمت 4,247
قیمت دیروز 4,452
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,819 4,361
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9749880
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.366 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,247 132,982 10
0 0 0 4,460 300 1
0 0 0 4,500 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65