قیمت پایانی تغییر درصد
5,159 80.00 1.53

داده ها

آخرین معامله 5,149 90.00 1.72
قیمت پایانی 5,159 80.00 1.53
اولین قیمت 5,158
قیمت دیروز 5,239
بازه روز 5,169 5,000
قیمت مجاز 5,371 4,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11298210
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 90
حجم معاملات 173,526
ارزش معاملات 884.938 میلیون
ارزش بازار 3.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 173,526 90,165
حقوقی 0 83,361
تعداد خرید فروش
مجموع 36 34
حقیقی 36 33
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 430.059 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 75 5,148 5,167 4,307 2
1 900 5,042 5,168 5,000 1
1 9,000 5,041 5,169 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65