قیمت پایانی تغییر درصد
4,864 121.00 2.43

داده ها

آخرین معامله 4,790 195.00 3.91
قیمت پایانی 4,864 121.00 2.43
اولین قیمت 4,910
قیمت دیروز 4,985
بازه روز 4,950 4,736
قیمت مجاز 4,762 4,310
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10652160
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 77
حجم معاملات 242,586
ارزش معاملات 1.173 میلیارد
ارزش بازار 3.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 197,586 169,669
حقوقی 45,000 72,917
تعداد خرید فروش
مجموع 32 21
حقیقی 31 19
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 135.788 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,742 4,790 6,800 1
1 1,000 4,741 4,800 2,800 1
1 1,000 4,740 4,845 990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65