قیمت پایانی تغییر درصد
5,182 241.00 4.44

داده ها

آخرین معامله 5,170 253.00 4.67
قیمت پایانی 5,182 241.00 4.44
اولین قیمت 5,451
قیمت دیروز 5,423
بازه روز 5,549 5,152
قیمت مجاز 5,371 4,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11348580
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 402
حجم معاملات 1.352 میلیون
ارزش معاملات 7.004 میلیارد
ارزش بازار 3.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.352 میلیون 1.352 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 184 93
حقیقی 184 93
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,386 5,170 5,185 13,861 1
1 10,000 5,169 5,187 3,477 2
3 4,725 5,168 5,188 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65