قیمت پایانی تغییر درصد
9,297 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,297 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,297 0.00 0.00
اولین قیمت 9,297
قیمت دیروز 9,297
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,275 9,297
بازه هفته 9,925 9,380
بازه سال - -
P/E 20360430
تعداد سهام 1.134 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 453,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.543 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 153 6,444 9,297 1.014 میلیون 122
0 0 0 9,298 500 1
0 0 0 9,369 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65