قیمت پایانی تغییر درصد
4,099 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,102 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,099 0.00 0.00
اولین قیمت 4,102
قیمت دیروز 4,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,371 4,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8976810
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.099 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,914 4,080 5,098 4,520 1
1 1,000 4,000 5,100 2,000 1
1 600 3,910 5,200 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65