قیمت پایانی تغییر درصد
3,920 5.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 3,950 25.00 0.64
قیمت پایانی 3,920 5.00 0.13
اولین قیمت 3,969
قیمت دیروز 3,925
بازه روز 3,970 3,900
قیمت مجاز 4,121 3,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8584800
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 26
حجم معاملات 79,888
ارزش معاملات 312.129 میلیون
ارزش بازار 2.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 35,940 79,888
حقوقی 43,948 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 12
حقیقی 12 12
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 172.276 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,901 3,950 10,458 2
3 31,052 3,900 3,967 1,000 1
1 500 3,851 3,968 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65