قیمت پایانی تغییر درصد
11,756 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,756 0.00 0.00
اولین قیمت 11,789
قیمت دیروز 11,756
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,402 11,222
بازه هفته 12,000 10,736
بازه سال - -
P/E 25745640
تعداد سهام 1.134 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 453,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,300 11,750 11,750 15,700 1
1 1,000 11,711 11,800 4,500 1
1 175 11,704 11,820 1,396 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65