قیمت پایانی تغییر درصد
1,117 12.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 1,106 23.00 2.04
قیمت پایانی 1,117 12.00 1.06
اولین قیمت 1,102
قیمت دیروز 1,129
بازه روز 1,128 1,087
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134040
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 356
حجم معاملات 3.949 میلیون
ارزش معاملات 4.353 میلیارد
ارزش بازار 26.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.586 میلیون 3.745 میلیون
حقوقی 363,022 203,990
تعداد خرید فروش
مجموع 131 94
حقیقی 130 92
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 177.639 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 49,078 1,100 1,106 99,050 1
1 1,085 1,092 1,108 1,000 1
2 11,000 1,090 1,109 98,763 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65