قیمت پایانی تغییر درصد
1,692 79.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 1,693 80.00 4.96
قیمت پایانی 1,692 79.00 4.90
اولین قیمت 1,693
قیمت دیروز 1,613
بازه روز 1,693 1,620
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 203040
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,531
حجم معاملات 125.454 میلیون
ارزش معاملات 212.229 میلیارد
ارزش بازار 40.202 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 88.287 میلیون 84.337 میلیون
حقوقی 37.2 میلیون 41.15 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 305 570
حقیقی 299 557
حقوقی 6 13
تغییر حقوقی به حقیقی 6.683 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 409,142 1,693 1,700 1,000 1
2 4,013 1,685 1,725 50,000 1
3 204,000 1,684 1,730 3,081 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65