قیمت پایانی تغییر درصد
2,828 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,869 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,828 0.00 0.00
اولین قیمت 2,730
قیمت دیروز 2,828
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,869 2,597
بازه هفته 2,869 2,461
بازه سال - -
P/E 339360
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.84 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 67.193 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 312,383 2,869 2,869 98,000 1
1 1,000 2,868 0 0 0
1 1,000 2,867 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65