قیمت پایانی تغییر درصد
1,378 35.00 2.48

داده ها

آخرین معامله 1,346 67.00 4.74
قیمت پایانی 1,378 35.00 2.48
اولین قیمت 1,343
قیمت دیروز 1,413
بازه روز 1,438 1,343
قیمت مجاز 1,483 1,343
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 165360
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 6.998 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 798
حجم معاملات 13.234 میلیون
ارزش معاملات 18.231 میلیارد
ارزش بازار 32.741 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.758 میلیون 13.134 میلیون
حقوقی 2.476 میلیون 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 219 300
حقیقی 217 299
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.274 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 32,688 1,346 1,364 800 1
4 91,502 1,345 1,365 131,181 5
3 22,000 1,344 1,369 8,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65