قیمت پایانی تغییر درصد
984 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 984 0.00 0.00
قیمت پایانی 984 0.00 0.00
اولین قیمت 984
قیمت دیروز 984
بازه روز 990 961
قیمت مجاز 990 896
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 118080
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 482
حجم معاملات 11.507 میلیون
ارزش معاملات 11.319 میلیارد
ارزش بازار 23.38 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.025 میلیون 7.111 میلیون
حقوقی 10.482 میلیون 4.395 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 14 86
حقیقی 11 83
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 5.989 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,680 970 984 1.195 میلیون 12
2 14,478 965 985 492,000 15
2 54,691 964 986 101,250 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65