قیمت پایانی تغییر درصد
3,088 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,172 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,088 0.00 0.00
اولین قیمت 2,980
قیمت دیروز 3,088
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,172 2,870
بازه هفته 3,380 3,008
بازه سال - -
P/E 370560
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.159 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 73.371 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
33 495,732 3,172 3,184 250 1
3 2,900 3,170 3,324 110,041 3
3 35,500 3,135 3,400 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65