قیمت پایانی تغییر درصد
968 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 985 0.00 0.00
قیمت پایانی 968 0.00 0.00
اولین قیمت 977
قیمت دیروز 968
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,018 922
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 116160
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.504 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 958 989 142,000 3
1 37,000 957 990 10,642 2
1 1,500 956 995 24,381 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65