قیمت پایانی تغییر درصد
1,252 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,264 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,252 0.00 0.00
اولین قیمت 1,260
قیمت دیروز 1,252
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,532 2,292
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -187800
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 939 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10 1,269 1,269 1,000 1
1 49,000 1,264 1,271 57,000 1
2 165,516 1,260 1,273 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65