قیمت پایانی تغییر درصد
2,696 128.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 2,696 128.00 4.98
قیمت پایانی 2,696 128.00 4.98
اولین قیمت 2,696
قیمت دیروز 2,568
بازه روز 2,696 2,696
قیمت مجاز 2,696 2,440
بازه هفته 2,545 2,302
بازه سال - -
P/E -404400
تعداد سهام 2.63 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.052 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 6.53 میلیون
ارزش معاملات 17.604 میلیارد
ارزش بازار 7.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.93 میلیون 1.58 میلیون
حقوقی 600,000 4.95 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 32 85
حقیقی 30 83
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 11.728 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
587 29.836 میلیون 2,696 2,723 2,392 1
1 9,000 2,692 2,760 10,000 1
1 5,168 2,691 2,769 110,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65