قیمت پایانی تغییر درصد
2,907 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,877 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,907 0.00 0.00
اولین قیمت 2,950
قیمت دیروز 2,907
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,052 2,762
بازه هفته 3,223 2,836
بازه سال - -
P/E -436050
تعداد سهام 2.63 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.052 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 370 2,870 2,948 20,000 1
1 10,000 2,790 2,978 5,000 1
1 10,000 2,787 2,980 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65