داده ها

آخرین معامله 2,492 131.00 4.99
قیمت پایانی 2,522 101.00 3.85
اولین قیمت 2,617
قیمت دیروز 2,623
بازه روز 2,617 2,492
قیمت مجاز 2,754 2,492
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -378300
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 1.622 میلیون
ارزش معاملات 4.091 میلیارد
ارزش بازار 1.892 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.622 میلیون 1.622 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 93 33
حقیقی 93 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 735,000 2,166 2,492 983,477 43
0 0 0 2,549 200 1
0 0 0 2,550 135,110 11

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65