داده ها

آخرین معامله 2,321 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,324 0.00 0.00
اولین قیمت 2,432
قیمت دیروز 2,324
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,532 2,292
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -348600
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.743 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,576 2,318 2,330 2,000 1
1 1,000 2,317 2,338 18,000 1
1 5,000 2,314 2,360 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65