داده ها

آخرین معامله 3,095 162.00 4.97
قیمت پایانی 3,120 137.00 4.21
اولین قیمت 3,249
قیمت دیروز 3,257
بازه روز 3,250 3,095
قیمت مجاز 3,419 3,095
بازه هفته 3,435 3,183
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 799.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 319,999

معاملات

تعداد معاملات 169
حجم معاملات 576,326
ارزش معاملات 1.798 میلیارد
ارزش بازار 2.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 576,326 576,326
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 110 31
حقیقی 110 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 746 3,095 669,160 34
0 0 0 3,096 2,500 1
0 0 0 3,155 1,340 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65