قیمت پایانی تغییر درصد
3,823 182.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 3,823 182.00 5.00
قیمت پایانی 3,823 182.00 5.00
اولین قیمت 3,823
قیمت دیروز 3,641
بازه روز 3,823 3,823
قیمت مجاز 3,823 3,459
بازه هفته 3,730 2,981
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 799.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 319,999

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 700,800
ارزش معاملات 2.679 میلیارد
ارزش بازار 3.058 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 700,800 674,432
حقوقی 0 26,368
تعداد خرید فروش
مجموع 9 64
حقیقی 9 62
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 100.805 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
50 844,008 3,823 4,000 140,220 3
1 1,000 3,800 4,638 170,000 4
1 802 3,718 5,000 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65