قیمت پایانی تغییر درصد
1,487 26.00 1.72

داده ها

آخرین معامله 1,445 68.00 4.49
قیمت پایانی 1,487 26.00 1.72
اولین قیمت 1,535
قیمت دیروز 1,513
بازه روز 1,569 1,445
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 572
حجم معاملات 5.412 میلیون
ارزش معاملات 8.047 میلیارد
ارزش بازار 743.496 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.412 میلیون 5.412 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 190 126
حقیقی 190 126
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 71,747 1,445 1,452 47,000 1
1 10,000 1,444 1,488 36,397 1
1 50,000 1,442 1,492 27,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65