داده ها

آخرین معامله 789 0.00 0.00
قیمت پایانی 796 0.00 0.00
اولین قیمت 810
قیمت دیروز 796
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 824 746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 505,561

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 397.998 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 135,500 782 827 4,012 2
1 17,000 761 829 7,000 1
1 20,000 757 830 47,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65