داده ها

آخرین معامله 1,323 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,350 0.00 0.00
اولین قیمت 1,323
قیمت دیروز 1,350
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,417 1,283
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 355,619

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 674.996 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 790 1,323 6,800 2
1 2,000 746 1,449 20,000 1
0 0 0 1,517 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65