قیمت پایانی تغییر درصد
2,661 90.00 3.50

داده ها

آخرین معامله 2,610 39.00 1.52
قیمت پایانی 2,661 90.00 3.50
اولین قیمت 2,689
قیمت دیروز 2,571
بازه روز 2,699 2,500
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 614
حجم معاملات 3.36 میلیون
ارزش معاملات 8.941 میلیارد
ارزش بازار 1.33 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.36 میلیون 3.36 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 257 146
حقیقی 257 146
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,583 2,600 35,000 1
1 5,500 2,582 2,610 146 1
1 19,282 2,581 2,633 7,302 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65