داده ها

آخرین معامله 839 0.00 0.00
قیمت پایانی 833 0.00 0.00
اولین قیمت 831
قیمت دیروز 833
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 896 812
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 505,561

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 416.498 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,000 826 839 12,000 1
4 56,000 825 840 2,300 1
1 30,000 824 844 6,116 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/01/29)

65