قیمت پایانی تغییر درصد
1,253 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,248 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,253 0.00 0.00
اولین قیمت 1,295
قیمت دیروز 1,253
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 626.496 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 18,912 1,240 1,250 100 1
1 10,000 1,233 1,263 5,585 1
1 4,000 1,227 1,279 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65