داده ها

آخرین معامله 948 57.00 5.67
قیمت پایانی 951 54.00 5.37
اولین قیمت 955
قیمت دیروز 1,005
بازه روز 990 910
قیمت مجاز 1,002 908
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 574,053

معاملات

تعداد معاملات 925
حجم معاملات 9.767 میلیون
ارزش معاملات 9.291 میلیارد
ارزش بازار 475.497 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.767 میلیون 9.538 میلیون
حقوقی 0 228,572
تعداد خرید فروش
مجموع 127 213
حقیقی 127 212
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 217.372 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,027 940 950 61,992 5
1 21,262 935 954 84,000 3
1 2,000 927 956 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65