داده ها

آخرین معامله 890 0.00 0.00
قیمت پایانی 888 0.00 0.00
اولین قیمت 864
قیمت دیروز 888
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,047 949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 505,561

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 443.997 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
106 4.314 میلیون 890 930 7,400 1
1 50,000 880 934 4,582 1
1 5,000 851 935 879 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/2)

65