قیمت پایانی تغییر درصد
1,306 59.00 4.32

داده ها

آخرین معامله 1,306 59.00 4.32
قیمت پایانی 1,306 59.00 4.32
اولین قیمت 1,370
قیمت دیروز 1,365
بازه روز 1,370 1,297
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 240
حجم معاملات 2.115 میلیون
ارزش معاملات 2.761 میلیارد
ارزش بازار 652.996 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.137 میلیون 2.137 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 97 44
حقیقی 97 44
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 39,311 1,306 1,316 21,385 2
2 23,947 1,301 1,317 9,115 1
2 13,700 1,300 1,318 5,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65