قیمت پایانی تغییر درصد
3,959 21.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 3,978 2.00 0.05
قیمت پایانی 3,959 21.00 0.53
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 3,980
بازه روز 4,039 3,935
قیمت مجاز 3,661 3,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 439449
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 198
حجم معاملات 713,974
ارزش معاملات 2.827 میلیارد
ارزش بازار 1.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 713,974 713,974
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 31
حقیقی 96 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,951 3,978 2,000 1
1 4,294 3,950 3,980 8,018 1
1 6,000 3,947 3,990 2,999 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65