قیمت پایانی تغییر درصد
3,696 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,696 0.00 0.00
اولین قیمت 3,626
قیمت دیروز 3,696
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,661 3,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 410256
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.478 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,699 3,770 4,655 1
1 1,500 3,693 3,795 2,676 1
1 3,000 3,662 3,800 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65