قیمت پایانی تغییر درصد
8,874 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,051 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,874 0.00 0.00
اولین قیمت 9,051
قیمت دیروز 8,874
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,051 8,189
بازه هفته 9,051 7,422
بازه سال - -
P/E 985014
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 14,557 9,051 11,626 50 1
2 2,819 9,001 0 0 0
1 2,538 9,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65