داده ها

آخرین معامله 4,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,020 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,020
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,221 3,819
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 446220
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,550 4,060 4,079 3,150 2
2 5,179 4,058 4,080 4,242 1
1 2,000 4,056 4,084 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65