داده ها

آخرین معامله 5,617 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,498 0.00 0.00
اولین قیمت 5,730
قیمت دیروز 5,498
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,834 5,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 610278
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.199 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,700 5,580 5,610 13,682 1
1 50,000 5,562 5,616 6,000 1
1 50,000 5,561 5,617 9,064 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65