قیمت پایانی تغییر درصد
47,913 1,369.00 2.94

داده ها

آخرین معامله 47,450 906.00 1.95
قیمت پایانی 47,913 1,369.00 2.94
اولین قیمت 48,867
قیمت دیروز 46,544
بازه روز 48,867 45,555
قیمت مجاز 27,359 24,755
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,000

معاملات

تعداد معاملات 160
حجم معاملات 146,787
ارزش معاملات 7.033 میلیارد
ارزش بازار 2.635 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 146,787 55,518
حقوقی 0 91,269
تعداد خرید فروش
مجموع 87 35
حقیقی 87 32
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.373 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 499 47,450 47,500 431 2
1 2,949 47,440 47,850 7,390 1
1 50 47,005 47,997 3,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65