قیمت پایانی تغییر درصد
31,909 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,221 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,909 0.00 0.00
اولین قیمت 29,270
قیمت دیروز 31,909
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,359 24,755
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 65,235 32,221 0 0 0
1 150 30,600 0 0 0
1 919 30,501 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65