قیمت پایانی تغییر درصد
21,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,628 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,643 0.00 0.00
اولین قیمت 21,628
قیمت دیروز 21,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,904 21,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 21,628 17,802 10
0 0 0 21,630 30 10
0 0 0 21,639 1,429 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65