داده ها

آخرین معامله 28,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,391 0.00 0.00
اولین قیمت 27,400
قیمت دیروز 27,391
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,243 27,363
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.507 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,246 28,001 28,280 291 1
1 500 27,462 28,290 63 1
1 390 27,400 29,000 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65