قیمت پایانی تغییر درصد
15,353 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,247 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,353 0.00 0.00
اولین قیمت 15,986
قیمت دیروز 15,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,233 14,687
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.071 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 70 15,082 15,299 307 1
1 3,000 15,021 15,398 7,700 1
1 132 15,013 15,400 9,505 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65