داده ها

آخرین معامله 34,651 1,616.00 4.89
قیمت پایانی 34,649 1,614.00 4.89
اولین قیمت 34,685
قیمت دیروز 33,035
بازه روز 34,685 33,100
قیمت مجاز 36,419 32,951
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,000

معاملات

تعداد معاملات 26
حجم معاملات 80,656
ارزش معاملات 2.795 میلیارد
ارزش بازار 1.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,656 80,656
حقوقی 70,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 12
حقیقی 16 12
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.425 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 34,310 34,651 1,930 1
1 2,000 34,300 34,658 150 1
1 500 34,200 34,685 23,702 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65