قیمت پایانی تغییر درصد
14,270 93.00 0.65

داده ها

آخرین معامله 14,005 358.00 2.49
قیمت پایانی 14,270 93.00 0.65
اولین قیمت 14,950
قیمت دیروز 14,363
بازه روز 14,950 13,952
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23987870
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 294
حجم معاملات 694,015
ارزش معاملات 9.9 میلیارد
ارزش بازار 136.992 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 442,161 468,248
حقوقی 251,854 225,767
تعداد خرید فروش
مجموع 135 98
حقیقی 131 94
حقوقی 4 4
تغییر حقوقی به حقیقی 372.261 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 14,006 14,150 100 1
1 10,000 14,005 14,180 150 1
1 1,630 14,000 14,184 8,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65