قیمت پایانی تغییر درصد
14,661 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,621 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,661 0.00 0.00
اولین قیمت 14,475
قیمت دیروز 14,661
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,666 14,174
بازه هفته 15,890 15,100
بازه سال - -
P/E 24645141
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 917,011

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 140.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 14,620 14,800 5,300 1
1 100 14,610 14,844 1,000 2
1 295 14,572 14,870 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65