قیمت پایانی تغییر درصد
19,873 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,873 0.00 0.00
اولین قیمت 19,210
قیمت دیروز 19,873
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,866 18,880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 33406513
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 522,493

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 190.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 106 19,110 19,449 2,016 1
1 2,000 18,500 19,980 7,000 1
1 1,000 18,291 20,000 24,451 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65