قیمت پایانی تغییر درصد
13,093 69.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 12,800 224.00 1.72
قیمت پایانی 13,093 69.00 0.53
اولین قیمت 13,100
قیمت دیروز 13,024
بازه روز 13,200 12,753
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22009333
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 282
حجم معاملات 769,614
ارزش معاملات 10.077 میلیارد
ارزش بازار 125.693 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 379,314 370,032
حقوقی 390,300 399,582
تعداد خرید فروش
مجموع 123 79
حقیقی 120 73
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 121.529 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 12,751 12,980 200 1
2 5,500 12,700 12,985 1,000 1
1 1,000 12,555 12,990 2,209 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65