قیمت پایانی تغییر درصد
16,430 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,430 0.00 0.00
اولین قیمت 15,910
قیمت دیروز 16,430
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27618830
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 157.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,300 16,421 16,500 1,008 2
1 550 16,220 16,530 3,501 2
1 1,000 16,100 16,540 10,679 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65