قیمت پایانی تغییر درصد
11,292 39.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 11,000 331.00 2.92
قیمت پایانی 11,292 39.00 0.34
اولین قیمت 11,320
قیمت دیروز 11,331
بازه روز 11,320 10,910
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18981852
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 74
حجم معاملات 147,713
ارزش معاملات 1.639 میلیارد
ارزش بازار 108.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 97,713 147,713
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 20
حقیقی 46 20
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 564.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,540 10,960 11,000 6,459 5
1 100 10,951 11,045 5,000 2
1 878 10,930 11,050 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65