قیمت پایانی تغییر درصد
11,229 42.00 0.38

داده ها

آخرین معامله 11,360 173.00 1.55
قیمت پایانی 11,229 42.00 0.38
اولین قیمت 11,199
قیمت دیروز 11,187
بازه روز 11,365 11,180
قیمت مجاز 11,746 10,628
بازه هفته 11,454 11,150
بازه سال - -
P/E 18875949
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 881,135

معاملات

تعداد معاملات 732
حجم معاملات 4.879 میلیون
ارزش معاملات 54.792 میلیارد
ارزش بازار 154.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.177 میلیون 1.139 میلیون
حقوقی 3.702 میلیون 3.741 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 296 140
حقیقی 291 127
حقوقی 5 13
تغییر حقوقی به حقیقی 433.967 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 96 11,353 11,365 22,697 1
1 1,000 11,351 11,380 45,100 3
1 4,000 11,350 11,400 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65