قیمت پایانی تغییر درصد
20,769 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,724 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,769 0.00 0.00
اولین قیمت 20,724
قیمت دیروز 20,769
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,904 20,724
بازه هفته 22,799 21,401
بازه سال - -
P/E 83076
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 20,724 12,443 9
0 0 0 21,120 469 1
0 0 0 21,400 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65