قیمت پایانی تغییر درصد
6,417 2.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 6,465 50.00 0.78
قیمت پایانی 6,417 2.00 0.03
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,415
بازه روز 6,650 6,465
قیمت مجاز 6,266 5,670
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25668
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 83,766

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 2,105
ارزش معاملات 13.638 میلیون
ارزش بازار 1.155 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,105 2,105
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 3
حقیقی 3 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 6,103 6,400 28,666 1
1 1,300 6,102 6,440 2,000 1
1 2,767 6,101 6,468 1,162 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65