داده ها

آخرین معامله 5,823 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,040 0.00 0.00
اولین قیمت 5,823
قیمت دیروز 6,040
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,342 5,738
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24160
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,064

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.087 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,823 140,991 21
0 0 0 5,861 5,533 2
0 0 0 5,862 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65