داده ها

آخرین معامله 4,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,170 0.00 0.00
اولین قیمت 4,370
قیمت دیروز 4,170
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,370 3,954
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16680
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,333

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 750.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 173,532 4,370 0 0 0
1 20,000 4,313 0 0 0
1 2,000 3,955 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65