قیمت پایانی تغییر درصد
5,434 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,164 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,434 0.00 0.00
اولین قیمت 5,164
قیمت دیروز 5,434
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,266 5,670
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21736
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 83,766

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 978.12 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,163 174,701 22
0 0 0 5,164 53,749 11
0 0 0 5,177 4,017 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65