قیمت پایانی تغییر درصد
25,413 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,413 0.00 0.00
اولین قیمت 26,000
قیمت دیروز 25,413
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,747 24,201
بازه هفته 28,179 25,001
بازه سال - -
P/E 101652
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60 25,480 25,500 10,000 1
1 975 25,250 25,555 1,560 1
1 170 25,150 25,598 70 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65