قیمت پایانی تغییر درصد
3,134 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,168 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,134 0.00 0.00
اولین قیمت 3,080
قیمت دیروز 3,134
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,168 2,868
بازه هفته 3,168 2,823
بازه سال - -
P/E 159834
تعداد سهام 1.12 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 447,950

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.51 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 770,525 3,168 3,192 320 1
1 320 3,160 0 0 0
2 1,100 3,150 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65