قیمت پایانی تغییر درصد
2,242 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,242 0.00 0.00
اولین قیمت 2,320
قیمت دیروز 2,242
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,370 2,146
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 114342
تعداد سهام 1.12 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 447,950

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.511 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,990 2,202 2,249 50,000 1
1 8,000 2,200 2,250 140,728 2
1 7,600 2,190 2,257 12,407 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65