قیمت پایانی تغییر درصد
5,007 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,007 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,007 0.00 0.00
اولین قیمت 5,007
قیمت دیروز 5,007
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,007 4,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 255357
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 111,508

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 500,511 5,007 0 0 0
2 2,398 5,000 0 0 0
1 203 4,950 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65