قیمت پایانی تغییر درصد
4,024 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,075 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,024 0.00 0.00
اولین قیمت 4,050
قیمت دیروز 4,024
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,103 3,713
بازه هفته 4,112 3,652
بازه سال - -
P/E 205224
تعداد سهام 1.12 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 447,950

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.506 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,065 4,080 32,971 3
2 25,123 4,051 4,085 350 1
3 20,458 4,030 4,090 2,693 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65