قیمت پایانی تغییر درصد
4,025 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,080 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,025 0.00 0.00
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 4,025
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,246 3,842
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 205275
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 122,100

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.006 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 4,033 4,086 1,700 1
2 38,799 4,032 4,088 9,349 1
1 20,000 4,016 4,100 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65