داده ها

آخرین معامله 633 9.00 1.40
قیمت پایانی 635 7.00 1.09
اولین قیمت 640
قیمت دیروز 642
بازه روز 647 625
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.486 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 225
حجم معاملات 2.13 میلیون
ارزش معاملات 1.352 میلیارد
ارزش بازار 2.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.13 میلیون 2.13 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 90 49
حقیقی 90 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65