داده ها

آخرین معامله 772 37.00 4.57
قیمت پایانی 799 10.00 1.24
اولین قیمت 829
قیمت دیروز 809
بازه روز 834 772
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.486 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 879
حجم معاملات 11.222 میلیون
ارزش معاملات 8.964 میلیارد
ارزش بازار 2.785 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.222 میلیون 11.222 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 252 198
حقیقی 252 198
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65