داده ها

آخرین معامله 757 15.00 1.94
قیمت پایانی 759 13.00 1.68
اولین قیمت 777
قیمت دیروز 772
بازه روز 785 743
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.486 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 348
حجم معاملات 3.846 میلیون
ارزش معاملات 2.917 میلیارد
ارزش بازار 2.646 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.846 میلیون 3.245 میلیون
حقوقی 0 601,000
تعداد خرید فروش
مجموع 147 64
حقیقی 147 63
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 456.159 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65