قیمت پایانی تغییر درصد
640 34.00 5.04

داده ها

آخرین معامله 640 34.00 5.04
قیمت پایانی 640 34.00 5.04
اولین قیمت 640
قیمت دیروز 674
بازه روز 640 640
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 7,000
ارزش معاملات 4.48 میلیون
ارزش بازار 960 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7,000 7,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 3
حقیقی 2 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65