قیمت پایانی تغییر درصد
4,116 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,116 0.00 0.00
اولین قیمت 4,012
قیمت دیروز 4,116
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,321 3,911
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1539384
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 119,048

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 823.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,420 2,001 1
0 0 0 4,440 85 1
0 0 0 4,979 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65