قیمت پایانی تغییر درصد
3,681 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,704 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,681 0.00 0.00
اولین قیمت 3,550
قیمت دیروز 3,681
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,895 3,525
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1376694
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,314

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 736.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 230,794 3,704 3,827 1,000 1
2 2,400 3,668 3,895 5,000 1
1 24,500 3,620 3,960 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65