قیمت پایانی تغییر درصد
21,116 1,000.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 21,121 1,005.00 5.00
قیمت پایانی 21,116 1,000.00 4.97
اولین قیمت 21,121
قیمت دیروز 20,116
بازه روز 21,121 20,400
قیمت مجاز 21,121 19,111
بازه هفته 20,240 18,430
بازه سال - -
P/E 7897384
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 333
حجم معاملات 610,608
ارزش معاملات 12.894 میلیارد
ارزش بازار 4.223 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 610,608 403,886
حقوقی 0 206,722
تعداد خرید فروش
مجموع 152 80
حقیقی 152 77
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.365 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 204,876 21,121 21,252 50 1
1 500 20,600 0 0 0
1 245 20,591 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65