قیمت پایانی تغییر درصد
20,670 697.00 3.49

داده ها

آخرین معامله 20,971 998.00 5.00
قیمت پایانی 20,670 697.00 3.49
اولین قیمت 20,971
قیمت دیروز 19,973
بازه روز 20,971 19,800
قیمت مجاز 20,971 18,975
بازه هفته 19,022 17,119
بازه سال - -
P/E 7730580
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 1,458
حجم معاملات 2.052 میلیون
ارزش معاملات 42.417 میلیارد
ارزش بازار 4.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.052 میلیون 2.052 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 735 293
حقیقی 735 293
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 145 20,802 22,310 1,000 1
1 60 20,800 22,344 2,000 1
1 300 20,683 23,331 2,981 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65