قیمت پایانی تغییر درصد
6,769 26.00 0.38

داده ها

آخرین معامله 6,917 122.00 1.80
قیمت پایانی 6,769 26.00 0.38
اولین قیمت 6,511
قیمت دیروز 6,795
بازه روز 7,030 6,511
قیمت مجاز 3,895 3,525
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2531606
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,314

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 173,155
ارزش معاملات 1.172 میلیارد
ارزش بازار 1.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 108,935 173,155
حقوقی 64,220 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 28
حقیقی 14 28
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 434.705 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,500 6,750 6,889 1,000 1
2 2,200 6,724 6,890 22,993 2
1 7,404 6,723 6,899 1,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65