قیمت پایانی تغییر درصد
9,072 477.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 9,072 477.00 5.00
قیمت پایانی 9,072 477.00 5.00
اولین قیمت 9,072
قیمت دیروز 9,549
بازه روز 9,072 9,072
قیمت مجاز 3,895 3,525
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3392928
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,314

معاملات

تعداد معاملات 210
حجم معاملات 1.157 میلیون
ارزش معاملات 10.497 میلیارد
ارزش بازار 1.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 657,059 584,731
حقوقی 500,000 572,328
تعداد خرید فروش
مجموع 110 34
حقیقی 109 31
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 656.16 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 114 8,747 9,072 790,986 31
0 0 0 9,489 5,478 1
0 0 0 9,500 40,200 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65