قیمت پایانی تغییر درصد
1,052 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,052 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,052 0.00 0.00
اولین قیمت 1,052
قیمت دیروز 1,052
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,082 1,040
بازه هفته 1,080 1,010
بازه سال - -
P/E -2104
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 497.596 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,060 1,079 15,500 1
2 100,000 1,051 1,080 137,688 5
9 430,925 1,050 1,082 1.012 میلیون 29

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65