قیمت پایانی تغییر درصد
935 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 929 0.00 0.00
قیمت پایانی 935 0.00 0.00
اولین قیمت 935
قیمت دیروز 935
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 940 940
بازه سال - -
P/E -1870
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 442.255 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/28)

65