قیمت پایانی تغییر درصد
1,050 18.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 1,050 18.00 1.74
قیمت پایانی 1,050 18.00 1.74
اولین قیمت 1,050
قیمت دیروز 1,032
بازه روز 1,050 1,050
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2100
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 646
حجم معاملات 10.893 میلیون
ارزش معاملات 11.437 میلیارد
ارزش بازار 496.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.893 میلیون 10.893 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 107 169
حقیقی 107 169
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65