قیمت پایانی تغییر درصد
2,142 67.00 3.03

داده ها

آخرین معامله 2,152 57.00 2.58
قیمت پایانی 2,142 67.00 3.03
اولین قیمت 2,099
قیمت دیروز 2,209
بازه روز 2,248 2,099
قیمت مجاز 2,319 2,099
بازه هفته 2,485 2,179
بازه سال - -
P/E 486234
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 569
حجم معاملات 5.818 میلیون
ارزش معاملات 12.463 میلیارد
ارزش بازار 2.142 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.818 میلیون 5.818 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 223 142
حقیقی 223 142
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 935 2,152 2,174 3,240 1
1 1,516 2,141 2,175 920 4
1 25,000 2,136 2,176 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65