قیمت پایانی تغییر درصد
1,155 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,147 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,155 0.00 0.00
اولین قیمت 1,185
قیمت دیروز 1,155
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,212 1,098
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 262185
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 403,877

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.155 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,142 1,153 31,292 1
4 18,000 1,140 1,155 3,270 1
4 25,400 1,139 1,180 883 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65