قیمت پایانی تغییر درصد
1,159 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,170 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,159 0.00 0.00
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,287 1,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263093
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 426,985

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.159 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 26,031 1,160 1,170 99,158 1
2 20,874 1,150 1,171 8,000 1
3 39,660 1,149 1,172 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65