قیمت پایانی تغییر درصد
2,114 100.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 2,114 100.00 4.97
قیمت پایانی 2,114 100.00 4.97
اولین قیمت 2,114
قیمت دیروز 2,014
بازه روز 2,114 2,114
قیمت مجاز 1,287 1,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 479878
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 426,985

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 655,926
ارزش معاملات 1.387 میلیارد
ارزش بازار 2.114 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 655,926 655,926
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 26
حقیقی 6 26
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
91 7.723 میلیون 2,114 2,834 1,000 1
1 50,000 2,030 0 0 0
1 50,000 2,021 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65