قیمت پایانی تغییر درصد
1,918 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,918 0.00 0.00
اولین قیمت 1,968
قیمت دیروز 1,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,055 1,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 435386
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,697 1,914 1,920 11,892 1
1 1,000 1,913 1,928 3,808 1
4 32,556 1,911 1,934 44,555 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65