قیمت پایانی تغییر درصد
22,213 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,663 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,213 0.00 0.00
اولین قیمت 22,778
قیمت دیروز 22,213
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 23,210 19,826
بازه سال - -
P/E 22190787
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65