قیمت پایانی تغییر درصد
10,028 535.00 5.06

داده ها

آخرین معامله 10,049 514.00 4.87
قیمت پایانی 10,028 535.00 5.06
اولین قیمت 11,060
قیمت دیروز 10,563
بازه روز 11,060 9,900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10017972
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 549
حجم معاملات 1.664 میلیون
ارزش معاملات 16.689 میلیارد
ارزش بازار 10.028 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.322 میلیون 410,707
حقوقی 341,711 1.253 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 239 89
حقیقی 238 88
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 9.143 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65