قیمت پایانی تغییر درصد
27,627 388.00 1.38

داده ها

آخرین معامله 27,175 840.00 3.00
قیمت پایانی 27,627 388.00 1.38
اولین قیمت 28,799
قیمت دیروز 28,015
بازه روز 28,799 27,175
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27599373
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 261,643
ارزش معاملات 7.228 میلیارد
ارزش بازار 27.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 261,643 246,524
حقوقی 0 15,119
تعداد خرید فروش
مجموع 77 65
حقیقی 77 63
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 417.693 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65