داده ها

آخرین معامله 2,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,313 0.00 0.00
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,313
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,618 2,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 693.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 940 2,299 2,336 3,144 1
1 1,100 2,291 2,337 10,000 1
1 4,000 2,290 2,375 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65