داده ها

آخرین معامله 1,916 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,899 0.00 0.00
اولین قیمت 1,964
قیمت دیروز 1,899
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,137 1,935
بازه هفته 1,980 1,909
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 569.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,214 1,915 1,919 11,001 2
1 5,115 1,911 1,922 5,000 1
1 1,000 1,905 1,925 7,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65