داده ها

آخرین معامله 2,097 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,086 0.00 0.00
اولین قیمت 2,031
قیمت دیروز 2,086
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,097 1,899
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 93,837 2,097 2,120 7,378 2
2 2,085 2,070 2,135 3,100 2
1 1,050 2,060 2,149 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65