داده ها

آخرین معامله 2,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,291 0.00 0.00
اولین قیمت 2,321
قیمت دیروز 2,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,465 2,231
بازه هفته 2,540 2,222
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,162 2,257 2,300 50,000 1
1 1,392 2,256 2,319 52,560 2
4 170,000 2,255 2,320 1,333 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65