داده ها

آخرین معامله 1,829 28.00 1.55
قیمت پایانی 1,800 1.00 0.06
اولین قیمت 1,793
قیمت دیروز 1,801
بازه روز 1,855 1,720
قیمت مجاز 2,137 1,935
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 375
حجم معاملات 2.944 میلیون
ارزش معاملات 5.3 میلیارد
ارزش بازار 540 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.904 میلیون 2.904 میلیون
حقوقی 40,000 40,000
تعداد خرید فروش
مجموع 141 104
حقیقی 140 103
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,829 1,830 45,249 2
1 39,123 1,828 1,834 17,200 1
1 5,000 1,813 1,835 52,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65