داده ها

آخرین معامله 2,122 102.00 4.59
قیمت پایانی 2,142 82.00 3.69
اولین قیمت 2,201
قیمت دیروز 2,224
بازه روز 2,276 2,113
قیمت مجاز 2,335 2,113
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 302
حجم معاملات 1.719 میلیون
ارزش معاملات 3.682 میلیارد
ارزش بازار 642.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.409 میلیون 1.719 میلیون
حقوقی 310,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 67
حقیقی 72 67
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 664.02 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 59,000 2,122 2,130 32,416 1
1 4,706 2,114 2,172 1,000 1
4 30,647 2,113 2,173 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65