داده ها

آخرین معامله 2,025 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,010 0.00 0.00
اولین قیمت 1,960
قیمت دیروز 2,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,137 1,935
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 603 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,614 2,025 2,035 1,348 1
1 13,000 2,021 2,043 10,000 1
1 17,000 2,020 2,044 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65