قیمت پایانی تغییر درصد
7,110 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,110 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,110 0.00 0.00
اولین قیمت 7,110
قیمت دیروز 7,110
بازه روز 7,110 7,110
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16872030
تعداد سهام 445.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 190
ارزش معاملات 1.351 میلیون
ارزش بازار 3.168 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65