قیمت پایانی تغییر درصد
28,582 1,361.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 28,582 1,361.00 5.00
قیمت پایانی 28,582 1,361.00 5.00
اولین قیمت 28,582
قیمت دیروز 27,221
بازه روز 28,582 28,582
قیمت مجاز 28,582 25,860
بازه هفته 26,224 23,701
بازه سال - -
P/E 6516696
تعداد سهام 245 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,000

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 98,465
ارزش معاملات 2.814 میلیارد
ارزش بازار 7.003 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 98,117 98,465
حقوقی 348 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 40
حقیقی 32 40
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 9.947 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
302 632,491 28,582 0 0 0
1 11,500 28,581 0 0 0
2 726 28,580 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65