قیمت پایانی تغییر درصد
8,625 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,625 0.00 0.00
اولین قیمت 8,130
قیمت دیروز 8,625
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1966500
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,206

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.725 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 9,163 8,790 9,100 205 1
1 2,225 8,720 9,106 14,000 1
2 4,543 8,699 9,371 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65