داده ها

آخرین معامله 6,650 173.00 2.54
قیمت پایانی 6,734 89.00 1.30
اولین قیمت 6,920
قیمت دیروز 6,823
بازه روز 6,920 6,650
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1535352
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,206

معاملات

تعداد معاملات 74
حجم معاملات 211,317
ارزش معاملات 1.423 میلیارد
ارزش بازار 1.347 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 211,317 211,317
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 18
حقیقی 30 18
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,510 6,610 6,770 5,450 1
4 200,000 6,600 6,849 200 1
1 25,000 6,511 6,850 154 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65