داده ها

آخرین معامله 4,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,075 0.00 0.00
اولین قیمت 4,180
قیمت دیروز 4,075
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,277 3,871
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 929100
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 123,335

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 815 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,275 425 1
0 0 0 4,276 5,769 2
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65