قیمت پایانی تغییر درصد
17,746 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,746 0.00 0.00
اولین قیمت 18,170
قیمت دیروز 17,746
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,360 16,612
بازه هفته 18,200 15,522
بازه سال - -
P/E 4046088
تعداد سهام 245 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.348 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,400 18,001 18,010 1,000 1
2 1,624 18,000 18,066 1,462 2
1 1,000 17,998 18,067 320 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65