قیمت پایانی تغییر درصد
13,538 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,538 0.00 0.00
اولین قیمت 12,600
قیمت دیروز 13,538
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,790 12,478
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3086664
تعداد سهام 245 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 112,019 13,790 14,250 7,000 1
2 1,616 13,750 14,400 10,000 1
1 295 13,700 14,420 13,159 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65