داده ها

آخرین معامله 5,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,656 0.00 0.00
اولین قیمت 5,700
قیمت دیروز 5,656
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1289568
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,206

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.131 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,678 5,732 3,000 1
2 4,820 5,672 5,788 7,978 2
2 4,994 5,671 5,790 819 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65