داده ها

آخرین معامله 4,212 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,320 0.00 0.00
اولین قیمت 4,350
قیمت دیروز 4,320
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,541 4,109
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 984960
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,758

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 864 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,220 4,300 10,792 1
1 4,500 4,212 4,519 100 1
2 3,100 4,115 4,529 9,473 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65