قیمت پایانی تغییر درصد
26,287 602.00 2.34

داده ها

آخرین معامله 26,000 315.00 1.23
قیمت پایانی 26,287 602.00 2.34
اولین قیمت 26,969
قیمت دیروز 25,685
بازه روز 26,969 25,600
قیمت مجاز 26,969 24,401
بازه هفته 25,840 24,626
بازه سال - -
P/E 5993436
تعداد سهام 245 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,000

معاملات

تعداد معاملات 1,201
حجم معاملات 1.066 میلیون
ارزش معاملات 28.017 میلیارد
ارزش بازار 6.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.066 میلیون 815,788
حقوقی 0 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 652 275
حقیقی 652 274
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.572 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 115 25,902 26,000 20,867 3
2 2,365 25,900 26,200 2,593 2
1 40 25,867 26,301 27,308 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65