قیمت پایانی تغییر درصد
26,224 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,224 0.00 0.00
اولین قیمت 26,400
قیمت دیروز 26,224
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,316 24,716
بازه هفته 28,210 24,854
بازه سال - -
P/E 5979072
تعداد سهام 245 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.425 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 26,240 26,250 1,028 1
1 50 26,216 26,280 5,000 1
1 100 26,202 26,300 71,962 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65