قیمت پایانی تغییر درصد
6,141 143.00 2.38

داده ها

آخرین معامله 6,297 299.00 4.98
قیمت پایانی 6,141 143.00 2.38
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,998
بازه روز 6,297 5,800
قیمت مجاز 6,297 5,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 951855
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,064

معاملات

تعداد معاملات 146
حجم معاملات 820,842
ارزش معاملات 5.041 میلیارد
ارزش بازار 188.605 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 228,050
حقوقی 0 592,792
تعداد خرید فروش
مجموع 0 48
حقیقی 0 46
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.4 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 131,980 6,297 6,400 1,700 1
1 20,000 6,151 6,464 157 1
1 50,000 6,020 6,500 6,180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65