قیمت پایانی تغییر درصد
6,588 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,588 0.00 0.00
اولین قیمت 6,372
قیمت دیروز 6,588
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,681 6,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1021140
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,617

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 202.334 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 6,375 6,540 5,000 1
1 3,126 6,372 6,549 209 1
2 1,658 6,371 6,672 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65