قیمت پایانی تغییر درصد
72,632 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 72,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 72,632 0.00 0.00
اولین قیمت 72,779
قیمت دیروز 72,632
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 74,639 67,531
بازه هفته 75,000 68,025
بازه سال - -
P/E 11257960
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,285

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100 72,980 72,980 1,771 2
1 20 71,901 72,987 3,999 1
1 14 71,804 72,988 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65