قیمت پایانی تغییر درصد
17,046 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,046 0.00 0.00
اولین قیمت 16,300
قیمت دیروز 17,046
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2642130
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 523.525 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 16,522 17,090 70 1
1 61 16,521 17,100 2,000 1
1 100 16,510 17,198 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65