قیمت پایانی تغییر درصد
33,318 1,648.00 4.71

داده ها

آخرین معامله 33,420 1,546.00 4.42
قیمت پایانی 33,318 1,648.00 4.71
اولین قیمت 36,690
قیمت دیروز 34,966
بازه روز 36,690 33,220
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5164290
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 45,687
ارزش معاملات 1.522 میلیارد
ارزش بازار 1.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45,687 45,687
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 33
حقیقی 41 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,738 33,420 33,500 63 1
3 763 33,401 33,689 1,012 1
3 11,698 33,400 33,690 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65