قیمت پایانی تغییر درصد
46,610 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,503 0.00 0.00
قیمت پایانی 46,610 0.00 0.00
اولین قیمت 44,723
قیمت دیروز 46,610
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 47,503 42,979
بازه هفته 47,503 43,660
بازه سال - -
P/E 7224550
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,285

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.432 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 312 47,003 48,000 115 1
1 50 47,001 48,059 113 1
1 25 46,851 51,130 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65