قیمت پایانی تغییر درصد
13,936 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,936 0.00 0.00
اولین قیمت 14,000
قیمت دیروز 13,936
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2160080
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 428.009 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,860 14,200 14,499 210 2
1 7,000 13,981 14,500 1,400 1
1 1,000 13,890 14,558 1,772 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65