قیمت پایانی تغییر درصد
50,655 1,195.00 2.42

داده ها

آخرین معامله 48,112 1,348.00 2.73
قیمت پایانی 50,655 1,195.00 2.42
اولین قیمت 51,197
قیمت دیروز 49,460
بازه روز 51,933 46,987
قیمت مجاز 51,933 46,987
بازه هفته 57,013 48,995
بازه سال - -
P/E 7851525
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,285

معاملات

تعداد معاملات 206
حجم معاملات 112,503
ارزش معاملات 5.699 میلیارد
ارزش بازار 1.556 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 112,503 112,503
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 48
حقیقی 87 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 470 48,054 49,500 1,000 1
1 100 48,051 50,500 473 1
1 122 48,004 50,940 113 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65