قیمت پایانی تغییر درصد
25,376 1,201.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 25,378 1,203.00 4.98
قیمت پایانی 25,376 1,201.00 4.97
اولین قیمت 25,383
قیمت دیروز 24,175
بازه روز 25,383 24,303
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3933280
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 98
حجم معاملات 111,788
ارزش معاملات 2.837 میلیارد
ارزش بازار 779.36 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 111,788 111,788
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 43
حقیقی 36 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 946 25,202 25,370 71 1
2 723 25,200 25,378 4,733 1
1 120 24,703 25,379 480 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65