داده ها

آخرین معامله 12,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,997 0.00 0.00
اولین قیمت 12,997
قیمت دیروز 12,997
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,997 11,761
بازه هفته 10,934 10,934
بازه سال - -
P/E 2014535
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 34,376

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 399.17 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 16,154 12,997 15,272 195 1
1 500 12,407 16,230 3,950 1
1 4,000 12,405 16,609 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65