داده ها

آخرین معامله 1,744 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,756 0.00 0.00
اولین قیمت 1,762
قیمت دیروز 1,756
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 526800
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,500 1,737 1,745 39,150 1
1 9,000 1,730 1,759 2,000 1
1 2,000 1,724 1,770 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65