قیمت پایانی تغییر درصد
1,804 37.00 2.01

داده ها

آخرین معامله 1,780 61.00 3.31
قیمت پایانی 1,804 37.00 2.01
اولین قیمت 1,877
قیمت دیروز 1,841
بازه روز 1,877 1,749
قیمت مجاز 1,878 1,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 541200
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 117
حجم معاملات 657,884
ارزش معاملات 1.187 میلیارد
ارزش بازار 1.804 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 416,862 457,884
حقوقی 241,022 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 45 28
حقیقی 44 27
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 74.004 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,500 1,771 1,805 1,600 1
1 11,492 1,770 1,836 6,000 1
1 9,000 1,750 1,837 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65