قیمت پایانی تغییر درصد
2,201 17.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 2,239 55.00 2.52
قیمت پایانی 2,201 17.00 0.78
اولین قیمت 2,268
قیمت دیروز 2,184
بازه روز 2,268 2,118
قیمت مجاز 2,293 2,075
بازه هفته 2,371 2,071
بازه سال - -
P/E 660300
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 412
حجم معاملات 2.075 میلیون
ارزش معاملات 4.568 میلیارد
ارزش بازار 3.962 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.075 میلیون 2.075 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 117 96
حقیقی 117 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,223 2,239 10,446 3
1 536 2,222 2,240 90,723 2
1 5,000 2,221 2,241 1,813 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65