داده ها

آخرین معامله 2,279 4.00 0.18
قیمت پایانی 2,258 25.00 1.10
اولین قیمت 2,284
قیمت دیروز 2,283
بازه روز 2,333 2,213
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 677400
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 225
حجم معاملات 1.972 میلیون
ارزش معاملات 4.452 میلیارد
ارزش بازار 2.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.902 میلیون 1.999 میلیون
حقوقی 100,000 3,000
تعداد خرید فروش
مجموع 89 61
حقیقی 88 60
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 219.026 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,916 2,279 2,280 15,000 1
2 29,254 2,270 2,284 300 1
1 15,000 2,261 2,285 11,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65