داده ها

آخرین معامله 1,933 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,901 0.00 0.00
اولین قیمت 1,980
قیمت دیروز 1,901
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,062 1,866
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 570300
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.901 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,000 1,940 1,959 10,100 2
1 50,000 1,926 1,963 2,500 1
1 17,000 1,916 1,965 7,059 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65