قیمت پایانی تغییر درصد
2,398 50.00 2.04

داده ها

آخرین معامله 2,413 35.00 1.43
قیمت پایانی 2,398 50.00 2.04
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,448
بازه روز 2,449 2,331
قیمت مجاز 2,570 2,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 719400
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 562
حجم معاملات 4.898 میلیون
ارزش معاملات 11.744 میلیارد
ارزش بازار 2.398 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.398 میلیون 4.065 میلیون
حقوقی 500,000 832,788
تعداد خرید فروش
مجموع 199 178
حقیقی 198 175
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 798.026 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,900 2,394 2,423 16,026 2
2 7,772 2,392 2,429 19,372 2
3 15,438 2,391 2,430 40,469 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65