داده ها

آخرین معامله 2,400 63.00 2.56
قیمت پایانی 2,376 87.00 3.53
اولین قیمت 2,340
قیمت دیروز 2,463
بازه روز 2,445 2,340
قیمت مجاز 2,586 2,340
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 712800
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 393
حجم معاملات 4.082 میلیون
ارزش معاملات 9.698 میلیارد
ارزش بازار 2.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.082 میلیون 4.082 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 187 63
حقیقی 187 63
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 52,200 2,400 2,416 2,520 1
1 3,000 2,396 2,417 53,284 2
1 1,000 2,391 2,418 7,240 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65