قیمت پایانی تغییر درصد
2,146 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,146 0.00 0.00
اولین قیمت 2,140
قیمت دیروز 2,146
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,247 2,033
بازه هفته 2,220 2,060
بازه سال - -
P/E 643800
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.863 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 2,210 2,229 25,000 1
1 2,257 2,205 2,230 2,078 1
2 110,468 2,203 2,237 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65